SPENN
– Det er en utrolig styrke at kommunen og næringsforeningen
er så enige om de viktigste sakene som
løfter Kristiansand videre som en region, sier ordfører
Harald Furre i Kristiansand og administrerende
direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i
Kristiansandsregionen.

Tett samarbeid med Kristiansand Kommune

04.02.2016 | Tekst: Arne Roger Janse, Foto: Kjell Inge Søreide
Næringsforeningen og Kristiansand kommune arbeider sammen om en rekke viktige saker for byen og regionen.
- Samarbeidet har kanskje aldri vært tettere. Næringsforeningen har vokst seg stor og er blitt en viktig aktør i det sørlandske næringslivet.  Vi har mange overlappende interesser og drar ofte i samme retning, sier Harald Furre.

Den nyvalgte ordføreren i Kristiansand studerer strategipunktene og handlingsplanene til Næringsforeningen, som er skrevet inn i et Hoshin-skjema og plassert godt synlig for ansatte i foreningen. Furre kjenner igjen mange av punktene: grønt skifte, innovasjon, kultur og flere.

– I strategisk næringsplan har hele regionen samarbeidet om aksjonspunktene for 2016. Fruktene av et langsiktig planarbeid er at Kristiansand og nabokommunene, som sammen utgjør Knutepunkt Sørlandet, har samlet seg om felles mål. Nå skal planen operasjonaliseres, og vi skal gjøre vår del, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Samarbeid gir kraft.
Det er ordføreren glad for.

– Det er en utrolig styrke at kommunen og Næringsforeningen er så enige om de viktigste sakene som løfter Kristiansand videre som region. Jeg har stor tro på den kraften som utløses når næringslivet, det offentlige og akademia er enige om mål og går i samme retning, sier Furre. Han sier budsjettpostene for næringspolitikk er beskjedne i Kristiansand kommune, men at kommunen spiller en viktig rolle som tilrettelegger.

– Kommunens største næringspolitiske bidrag er å produsere tjenester som næringslivets ansatte verdsetter, for eksempel gode skoler, barnehager og kulturtilbud. Kristiansand skal ha fornuftige prosesser om reguleringsplaner, og vi skal være er en ja-kommune, sier Furre.

Næringslivspartneren.
Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har de siste årene utviklet seg til å bli sentral i næringslivet på Sørlandet. Furre ser det som en styrke å ha foreningen som en overordnet diskusjons- og samarbeidspartner, på linje med klyngeorganisasjonene og NHO Agder.

– Samspillet skal være nært, men det er viktig at Næringsforeningen forblir uavhengig av kommunen. Foreningen må være en konstruktivt samarbeidspartner, men som også kan si tydelig ifra om kommunen er på feil kurs i forhold til næringslivets behov, sier Furre.

Den rollen kan Dietrichson bekrefte at foreningen vil beholde.

– Vi er nok oftere enige enn uenige, for kommunen forstår også hvor viktig et sterkt næringsliv er for å bygge en region det er godt å leve og bo i. Samtidig er det klart at næringsforeningen er enda mer opptatt av hva som tjener næringslivet, sier Dietrichson.

Ressursgrupper.
Næringsforeningen har opprettet flere ressursgrupper, som tar for seg emner som internasjonal handel, infrastruktur og byutvikling, for å gi regionens beslutningstakere innspill.

– Ressursgruppene består av svært kompetente og erfarne næringslivsledere og -ansatte. De jobber godt, og gir kvalifiserte bidrag til kommunene, både om enkeltsaker og på et strategisk nivå. Vi opplever at ressursgruppene våre ofte får gehør for innspill, og vi planlegger å opprette flere i 2016, sier Dietrichson.

Furre ser Næringsforeningen og dens ressursgrupper som er et samlingspunkt for de gode kreftene i næringslivet som vil jobbe med næringspolitikk.

– En del næringslivsfolk er villige til å bruke tid også utenfor egen dørstokk, for å skape et bedre fellesskap. Næringsforeningen er en viktig arena der disse kan jobbe koordinert og målrettet. Det skal vi verdsette, sier Furre.
facebook