Synliggjøring av kompetanseregionen

11.12.2015 | Anita S. Dietrichson
I en framtidig endring av en kommunestruktur og med en innrømmelse av at Kristiansandsregionen ikke har tatt en tydelig posisjon på utvalgte områder, arbeides det nå med en posisjoneringsstrategi som skal fungere
Arbeidet  er et samarbeid på tvers av akademia, privat næringsliv og det offentlige.

Prosjektet Kompetanseregion Kristiansand har som mål å øke Kristiansansregionens attraktivitet som studie-, bo- og arbeidsregion for å tiltrekke og beholde etterspurt arbeidskraft og studenter samt etablering av private og offentlige virksomheter. (Dette skal oppnås gjennom både forbedret, profesjonell tjenesteyting for målgruppene samt strategisk, målrettet kommunikasjon av regionens arbeids-/næringsattraktivitet.)

[caption id="attachment_4521" align="alignnone" width="400"]Kommunikasjonsdirektør Unni Farestveit i Agder Energi presenterer på vegne av prosjektgruppen Kommunikasjonsdirektør Unni Farestveit i Agder Energi presenterer på vegne av prosjektgruppen.[/caption]

Et av prosjektets delmål er utarbeidelse og forankring av en strategi for å profilere og synliggjøre Kristiansand som kompetanseregion.

Posisjoneringen skal kombinere et sentralt styrt prosjekt med løpende innsats fra aktører i næringslivet, akademia og det offentlige i regionen. Aktørene og virksomhetene er derfor svært viktige i forhold til eierskap, involvering, og troverdighet til arbeidet.

Tirsdag 8. desember ble det avholdt et møte hvor aktørene fikk muligheter til å kommentere arbeidet med posisjoneringsstrategien så langt. Prosjektgruppen fikk honnør for arbeidet så langt, et gjenstår ennå en del, mens gruppen på tirsdag fikk en delaksept på hovedretningen.

[caption id="attachment_4520" align="alignnone" width="400"]F.v Petter Klemsvik fra Kompetansefondet og Ordfører Harald Furre. F.v Petter Klemsvik fra Kompetansefondet og Ordfører Harald Furre.[/caption]

[caption id="attachment_4519" align="alignnone" width="400"]Fra venstre: Erling Valvik Cultiva, Eli Skaranger UiA, Øyvind Laderud Kristiansand Kommune, Seunn Smith-Tønnessen UiA og med ryggen til, Stian Myhre NOV. Fra venstre: Erling Valvik Cultiva, Eli Skaranger UiA, Øyvind Laderud Kristiansand Kommune, Seunn Smith-Tønnessen UiA og med ryggen til, Stian Myhre NOV.[/caption]

Følgende var tilstede på møtet:

 • Ordfører Harald Furre (Kristiansand kommune)

 • Tom Nysted (Agder Energi)

 • Seunn Smith-Tønnessen (UiA)

 • Eli Skaranger (UiA)

 • Erling Valvik (Cultiva)

 • Peter Klemsdal (Kompetansefondet)

 • Stian Myhre (NOV)

 • Kjell Anders Olsen (NOV)

 • Unni Farestveit (Agder Energi)

 • Øyvind Laderud (Kristiansand kommune)

 • Ole-Petter Sunde (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

 • Anita S Dietrichson (Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

 • Tina Norheim Abrahamsen (trainee Kristiansand kommune)

 • Lukas Wedemeyer (Kristiansand kommune) ( prosjektleder)

facebook

Relaterte saker