Medlemsnytt
Fra venstre: Randi Moen Furulund, Grethe Broen og Thomas B. Jensen, prosjektgruppen hos SiA

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) er miljøfyrtårnsertifisert

15.12.2015 | May Baagøe Broughton
I sommer tok SiA beslutningen om å la seg miljøfyrtårnsertifisere. SiA har nedlagt et nyttig arbeid og brukt mye tid for å få all dokumentasjonen på plass.
Da Næringsforeningen i sommer inviterte bedrifter til å være med i et prosjekt som skulle føre flere frem til en miljøfyrtårnsertifisering, var SiA helt i startfasen med å bli miljøbedrift.

- At vi hadde et felles ønske om å bli en miljøbedrift, har gjort implementeringen av miljøkravene enkelt. Alle ønsker å bidra til at vi lykkes med dette, sier Grethe Broen, leder for marked og kommunikasjon i SiA, og en av pådriverne for miljøfyrtårnsertifiseringen.

- Eksempelvis er vi blitt mye bedre på avfallssortering. Nå kan vi ikke kaste så mye som en tepose feil, uten at det blir kommentert, ledd av og ryddet opp i, fortsetter Broen.

SiA har fått inn et nytt begrep på hovedkontoret i Kristiansand. Det heter «MiljøSiA» og henger godt synlig på alle oppholdsrom. Dette er en liten oversikt med anbefalinger til hvordan alle kan bidra til en enkel miljøhverdag i bedriften.

Ettersom SiA er en bedrift med mange avdelinger, ble den sertifiseres etter «hovedkontormodellen», en omfattende prosess med mange krav. For å følge kravene som ligger i miljøfyrtårnsertifiseringen, har SiA ikke foretatt drastiske endringer.

- Det meste var plass fra før. Vi har bare strukturert det litt bedre. Det vi trenger å gjøre, er å bli mer bevisste på hva vi faktisk gjør. Hvordan vi sorterer avfall, hvor mye vi kaster, hvordan vi bruker transportmidler, hvordan vi bruker energi, hvilke leverandører vi bruker og om de tar miljøansvar. Vi må også være mer oppmerksom på miljømerking på de varene vi kjøper inn og bruker mest av, avslutter Broen.

SiA sine miljømål:

  • SiA skal medvirke til, og være pådriver for bærekraftig utvikling ved å ha en bevisst og langsiktig miljøstrategi. Vi skal redusere den totale miljøbelastningen gjennom konkrete tiltak innenfor innkjøp, energiforbruk, avfallsmengder og transport.

  • Vi vil ta samfunnsansvar ved å arbeide for å sertifisere Studentsamskipnaden i Agder som miljøfyrtårn. Dette omfatter et betydelig arbeid for å forbedre våre rutiner innen innkjøp, avfall, energi og transport. For å få dette til vil vi engasjere alle medarbeidere i bedriften og vi vil arbeide for en kontinuerlig forbedring på alle områder.


Fakta om Næringsforeningens prosjekt:

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2015. I kjølvannet av sertifiseringen laget vi i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn og Kristiansand Kommune et pilotprosjekt hvor vi tilbød våre medlemsbedrifter å bli Miljøfyrtårnsertifisert til en rabattert pris. Totalt ble 8 bedrifter med i pilotprosjektet, og nå kan vi annonsere at den første av disse – Studentsamskipnaden i Agder - er i mål med arbeidet og er blitt godkjent Miljøfyrtårnbedrift.
facebook