Strategi for en "lekker by"

21.05.2015 | Anita S. Dietrichson
«Prosjekt kompetanseregion Kristiansand» er etablert for å lage en kommunikasjonsstrategi hvor «byen skal gjøre seg lekker». - Prosjektet er viktig for å styrke omdømmet som bo - og arbeidsregion, sier direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen.
- Luftige visjoner, festlige slagord og tilfeldige prosjekter skal nå erstattes av et tverrfaglig samarbeid for å få smarte mennesker til å bosette seg i Sørlandets hovedstad, skrev Fædrelandsvennen i januar i år, i sin omtale av «Prosjekt kompetanseregion Kristiansand».

Prosjektet er nå godt etablert, både med styringsgruppe og prosjektgruppe. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen er sterkt representert. Prosjektleder er Lukas Wedemeyer i Kristiansand kommune. Med på laget er UiA, NHO. Kompetansefondet, VAF, Hodejeger Åstveit, Agder Energi, NOV, Sørlandets sykehus og Cultiva.

Prosjektgruppen holder på å ta i mot tilbud på en strategi for profilering og synliggjøring av kompetanseregionen Kristiansand. Arbeidet er delt i tre faser, hvorav fase 1 og 2 er de som foreløpig skal ut på konkurranse. Fase 3 vil komme etter at fase 1 og 2 er gjennomført.

  • Fase 1 - Kommunikasjonsstrategi: Strategisk posisjonering, profilering som kompetanseregion

  • Fase 2 - Kommunikasjonstiltak: Forslag til tiltak med tidsplan og målingsmetoder (nullpunkt/effekt)

  • Fase 3 - Kommunikasjonskonsept: Utvikling av idé/konsept, materiell for relevante kommunikasjonskanaler


Det ble avholdt et tilbudsseminar 13. mai. Avtaleinngåelse er satt til 16. juni. Det forventes oppstart for det operasjonelle arbeidet i løpet av høsten.

- Prosjektet er viktig for å styrke omdømmet som bo- og arbeidsregion, sier administrerende direktør Anita S. Dietrichson i Næringsforeningen. Alle de sju knutepunktkommunene har vedtatt en strategisk næringsplan hvor dette også ligger inne som er viktig mål.
facebook