På bildet: Tor Utsogn FRP, ordførerkandidat Harald Furre Høyre, ordførerkandidat Mette Gundersen AP, ordførerkandidat Jørgen Kristiansen KrF og ordførerkanIvar Bergund Haugen V.

Stor enighet om næringspolitikken

27.08.2015 | Anne Marit Thomassen
Under dagens ordførerdebatt ble kandidatene utfordret på å svare på en sekspunkts handlingsplan Næringsforeningen sendte til de politiske partiene i november 2014.
Ordførerkandidatene fra Høyre, Arbeiderpartiet, Krf og Venstre samt FrPs representant Tor Utsogn var enige om at Kristiansand må være en JA kommune, men det betyr ikke at vi kan si JA til alt. Det er flere hensyn å ta i en sak og Mette Gundersen fra AP nevnte at parkeringsdispensasjonen som NOV søkte på Støodden gikk AP mot fordi de omkringliggende hensyn til beboere og annen næring veide tyngre.

–Kommunen er en serviceorganisasjon som skal være til for innbyggerne. Ved byggesøknader bør tankegangen være «ja, hvorfor ikke», sier Tor Utsogn fra Frp.

-Disse seks punktene til Næringsforeningen passer jo Venstres politikk som hånd i hanske, sier Ivar Bergundhaugen, Venstres ordførerkandidat i Kristiansand. Han utdyper at å styrke bysentrum er Venstres hjertesak. De ønsker næring, kultur og flere boliger til sentrum, de vil jobbe for en bedre studentby og vil bygge tettere og høyere for å bli en bedre miljøby.

-Kristiansand skal ta en ledende posisjon i landsdelen, vi skal styrke bysentrum og Kvadraturen med parkeringshus under Torvet som et fremtidsrettet tiltak. Vi skal samarbeide med utbyggere og høre på gode forslag fra Jan Willy Føreland og Næringsforeningens ressursgruppe for infrastruktur og byutvikling. Urbanisering og utbygging i storbyer er klimavennlig politikk, sier Harald Furre ordførerkandidat for Høyre.

-Jeg har vært med å styre byen i siste fireårsperiode og vi kan se tilbake på arbeidet som har resultert i Sørlandslabben og et sterkere universitet. Det har vært sterk satsning på kompetanse og det vil Krf fortsette å jobbe for. Det har vært brukt 2 milliarder kroner på å bygge skoler og idrettshaller de siste årene og de skolene som fortsatt ikke er renovert kan settes i gang som prosjekter for byggebransjen som opplever nedgangstider, sier Jørgen Kristiansen ordførerkandidat for Krf.

-Kristiansand er en internasjonal by med tanke på at det bor 135 nasjonaliteter i byen, sier Mette Gundersen. Venstres Ivar Bergundhaugen mener at den internasjonale skolen, de internasjonale bedriftene og deltakelse i EU prosjekter betegner at Kristiansand allerede er en internasjonal by og posisjonerer seg internasjonalt.

Kommunereformen var også på dagsorden og flere av ordførerkandidatene beklager at Vennesla ikke ønsker å gå inn i en storkommune.

-Det må jobbes videre med de andre 6 kommunene og lages en ny og bedre kommune, det er ingen som skal innlemmes i Kristiansand, avslutter Harald Furre.

De seks punktene ordførerkandidatene ble utfordret på i tirsdagens frokostmøte i Næringsforeningen er:

  • Vi ønsker oss en JA-kommune

  • Vi ønsker å styrke bysentrum

  • Vi ønsker at vi skal bli en storby

  • Vi ønsker at vi skal satse på kompetanse

  • Vi ønsker at byen skal bli internasjonal

  • Sørge for moderne infrastruktur.

facebook