Medlemsnytt
Foto: Her ankommer H.K.H. Kronprinsessen i følge med konst. daglig leder Hege Lønning og styreleder Harald J. Andersen i Stiftelsen Miljøfyrtårn. Fotograf Valentin Zaharia

Stiftelsen Miljøfyrtårn åpner nytt regionkontor

28.09.2015 | Randi Røinaas Lomeland, Ordrkraft
På grunn av økt pågang åpner nå Stiftelsen Miljøfyrtårn, som har hovedkontor i Kristiansand, et regionkontor i Oslo. - En viktig milepæl for stiftelsens utvikling, sier konst. daglig leder Hege Lønning.
Flest Miljøfyrtårn i Oslo
Stiftelsen Miljøfyrtårn administrerer Norges største miljøsertifisering med nesten 5000 sertifikat på landsbasis. Hele 996 av disse er tildelt private og offentlige virksomheter i Oslo. Også Skaugum hovedgård er Miljøfyrtårn, de fikk sitt sertifikat i 2009, og ble resertifisert i 2013. Med hovedkontor i Kristiansand, var det nå tid for å åpne regionkontor i Oslo for å møte den økte pågangen og være tettere på sentrale samarbeidspartnere og kunder.

- Miljøsertifisering er miljøansvar i praksis, uttaler Harald J. Andersen, stiftelsens styreleder og direktør i VIRKE. Miljøsertifisering handler om å justere de daglige rutinene i norske virksomheter som til sammen fører til reduserte klimagassutslipp, avfallsreduksjon, energieffektivisering og større fokus på miljøvennlige innkjøp.

Kongelig tilstedeværelse under åpningen
Regionkontoret ble høytidelig åpnet med kongelig tilstedeværelse torsdag 24. september. I tillegg til H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit, var også 80 representanter fra organisasjons- og næringsliv tilstede under åpningen. Flere av organisasjonene som står bak etableringen av Stiftelsen Miljøfyrtårn deltok med taler, blant dem VIRKE, NHO, LO og Oslo kommune.

Dessuten fikk tilhørerne høre hvordan Vinmonopolet og Princess gjennom innføring av Miljøfyrtårn har fått et verktøy for miljøledelse i egne organisasjoner.
facebook