Medlemsnytt

Stiftelsen Arkivet representerer verdier som Spareskillingsfondet absolutt kan støtte

10.03.2015 | Stiftelsen Arkivet
Tirsdag 10. mars kom Spareskillingsfondet på besøk til Arkivet med en sjekk på kr 425.000,-.
- Pengene er til stor hjelp i det arbeidet vi nå er i gang med, å bygge ny utstilling i Gestapokjelleren, uttaler direktør for Stiftelsen Arkivet Audun Myhre.

- Vi ønsker å fornye og forbedre utstillingen vi har i dag, og vil med dette bidraget fra Spareskillingsfondet nå kunne realisere våre planer, fortsetter Myhre

Markedsansvarlig Lene Heia i Spareskillingsbanken kunne fortelle at det var et enstemmig Spareskillingsfond som hadde bestemt å bidra til Stiftelsen Arkivets arbeid med å bygge ny utstilling.

- Vi har fulgt Arkivets arbeid over flere år, og er stolte over å kunne støtte opp om det viktige holdningsskapende arbeid som gjøres overfor ungdom, fortsetter Heia.

- Stiftelsen Arkivet er en unik institusjon som representerer verdier som Spareskillingsfondet ønsker å støtte, avslutter Lene Heia.
facebook