SPENN
Søgne, 30.07.2014
Hege Kverneland (47), teknologidirektør i National Oilwell Varco.

Sterk prosjektledelse

20.04.2015 | INGER TONE ØDEGÅRD
Leverandørindustrien arbeider på spreng for å kutte kostnader og finne nye løsninger. Hege Kverneland i National Oilwell Varco diskuterer gjerne hvordan ny teknologi kan hjelpe industrien bli mer kostnadseffektiv.
Hege Kverneland, Corporate Vice President & Chief Technology Officer, er ingen hvem som helst i industrien. National Oilwell Varco (NOV) med sine 60 000 ansatte i nesten 70 land, har bare én kvinne i ledergruppen – og det er Hege.

ENESTE KVINNE.
Alle i NOV Norge er på fornavn med Hege, og hun med dem. På vei fra resepsjonen til produksjonshallen sammen med henne ved kontoret i Stavanger, ble Hege tilropt minst 20 ganger. Hun kvitterte på alle med muntre kommentarer og flere språk. Lett og god tone, uten hierarki.

Hege er også eneste nordmann i ledergruppen og har bopel i Norge, men hun kjenner luftrommet mellom Norge og Houston bedre enn de fleste. Hege er utnevnt som en av «50 most powerful women» i olje og gassindustrien i USA, men er usnobbete og har bakkekontakt på alle måter. Veien fra ung ingeniør til topplederjobb har bestått av systematisk arbeid for å nå avklarte mål og stor faglig interesse.

– Jeg har hatt gode mentorer og ledere gjennom hele karrieren. Jeg har hatt flaks, sier Hege.

NOV har en historie tilbake fra 1862 i Houston, Texas. Selskapet designer og produserer bore- og produksjonsutstyr til olje- og gassindustrien, noe som inkluderer kontrollsystemer og maskiner for

landbaserte og offshore borerigger. Selskapet leverer også et antall tjenester til oljeindustrien, i hovedsak service og utleie av nedihullsutstyr og boreslam-relaterte produkter.

5000 ANSATTE.

NOV har vokst gjennom oppkjøp og har et distribusjonsnettverk på nesten 900 steder. Kristiansand med 2500 ansatte og Stavanger med 1200 ansatte, er sentrale lokasjoner. Totalt har NOV rundt 5000 ansatte i Norge. NOV kan helt klart omtales som en «hjørnesteinsbedrift» i både Kristiansand og Stavanger.

– Hva er norske fortrinn i et multinasjonalt selskap?

– Oppgavene må utføres der de har best forutsetninger for å bli en suksess. NOV kjører nesten alle sine store offshoreprosjekt fra Norge. Rett og slett fordi vi i Norge er best på prosjektstyring, understreker Hege.

NOV COLLEGE.

– Norsk teknologi er anerkjent, og vi er virkelig gode på prosjektledelse. Stram regi, avvikshåndtering og god tidsstyring er avgjørende for suksess. NOV har eget «NOV College» for ansatte og mange nye læres opp ved flere destinasjoner rundt i verden, slik at de kjenner livssyklusen til produktene de lager. Spesialistopplæringen tar alt fra seks måneder til to år. Det samme gjelder for kundene. De må ha solid brukeropplæring for å bli aktive fans av utstyret.

For øvrig er det viktig å ha lojale medarbeidere og lav turnover. Rekruttering koster, og alle vil ha «de beste». I et ledende teknologiselskap er alle i utgangspunktet dyktige, og det er vår jobb å gjøre dem til de beste sier Hege.

Hun forteller også gladelig om et tett samarbeid med øvrige faglige nettverk av betydning, som for

eksempel GCE NODE-nettverket på Sørlandet.

– Vi ønsker gjerne flere aktører inn i fellesskapet for å styrke teknologiutviklingen på Sørlandet, og

ikke minst det internasjonale samarbeidet som NOV representerer regionalt, sier Hege.

NOV stiller med stor stand på oljemessa OTC i Houston i mai, og tar også imot delegasjoner både i Houston og ved øvrige destinasjoner.

– I løpet av året har vi mange skoleklasser og studenter. Vi ser på det som en viktig samfunnsoppgave å motivere neste generasjons teknologer, sier Hege Kverneland.

 
facebook