Statusmøte Næringsforeningens samarbeidspartnere

17.06.2015 | Ole-Petter Sunde
Næringsforeningen (NiKR) møtte tirsdag kveld sine hovedsamarbeidspartnere til sitt halvårlige statusmøte.
NiKR har per dato ni hovedsamarbeidspartnere som bidrar med faglig kompetanse, store nettverker i tillegg til et årlig økonomisk bidrag.  Hensikten med møtet var å orientere partnergruppen om våre prioriterte oppgaver så langt i år og en diskusjon om våre fokusområder for resten av 2015.

Denne gangen ble partnermøtet holdt i lokalene til Advokatfirmaet Kjær og neste møte skal holdes hos en av våre øvrige samarbeidspartnere. I tillegg til at det er viktig for Næringsforeningen å jobbe tett på våre partnere samt gi dem muligheten til å komme med innspill til våre oppgaver, synes vi det er viktig at de også blir bedre kjent med hverandre, sier direktør Anita S. Dietrichson. -

Dette er en av grunnene til at vi ambulerer på hvor disse møtene holdes. Denne gangen var møtet hos advokatfirma Kjær, som la til rette for et godt møte. Våre samarbeidspartnere er viktige i forhold til økonomisk støtte, men også viktige med sin faglige kompetanse og sine gode råd og innspill til Næringsforeningens arbeid, understreker direktør Anita S. Dietrichson.

- Vi håper også bedriftene opplever å få noe igjen for sin støtte. De stiller med sin faglige kompetanse i forhold til strategiske satsingsområder for Næringsforeningen, og peker på forbedring - og utviklingsområder som vi bør jobbe med, understreker direktør Anita S. Dietrichson.

- Målet vårt er at samarbeidspartnere skal kjenne at det er nyttig å være i dette nettverket, at investeringen de gjør hos oss, gir resultat tilbake til virksomheten.

Næringsforeningens hovedsamarbeidspartnere er:

  • Deloitte

  • Advokatfirma Kjær

  • Kruse Smith

  • DNB

  • Frydenbø Bilsenter

  • Fjordkraft

  • HodejegerÅstveit

  • National Oilwell Varco

  • Phonero


 
facebook