Sørlandets Olje- og offshorekonferanse 2015 - en suksess

13.02.2015 | Ole-Petter Sunde
Mange av de nesten 300 deltakerne på Oljekonferansen er tydelige på at denne konferansen nå har satt seg i markedet og at dette bør bli en framtidig fast og årlig konferanse.
Konferansen ble i år arrangert for fjerde året på rad.  Fast gjest på denne konferansen er oljeanalytiker Torbjørn Kjus (DNB), som denne gangen gav uttrykk for en mer positiv forventet utvikling av oljeprisen en mange andre analytikere. Kjus antyder at vi får en snittpris på $ 65 per fat i løpet av 2015.

Samtlige foredragsholdere opplever at vi nå er inne i litt røffe tider der bedrifter står foran både omstilling og nedbemanninger.  Hvor lenge denne perioden vil vare, var noe som mange var opptatt av.  Selvsagt avhenger utviklingen av oljeprisen av en rekke elementer som vi dessverre ikke har full kontroll over.

At vi nå er på vei inn i en periode som vil være utfordrende i flere år fremover var de fleste av konferansens deltakere enige om, likevel skal vi vokte oss vel for å male bildet fullstendig svart. Mange hevder også at det noen år frem i tid vil være flere lys i tunnelen og at vi fortsett skal ha en sterk og kompetitiv olje- offshorenæring i regionen.

Olje- og energiminister (FrP) Tord Lien, som dessverre måtte melde avbud til selve konferansen, er tydelig på at han mener bransjen på sikt vil komme styrket ut av de vanskelige tidene vi nå er oppe i.

Som seg hør og bør ble også Bjarne Skeie gitt spesiell oppmerksomhet.  Ordfører Arvid Grundekjøn uttrykte i sin omtale av Bjarne Skeie at så mange som ca 4000 arbeidsplasser i regionen direkte kan relateres til de bedrifter som Skeie har etablert.  Bjarne Skeie ble overrakt kommunens høyeste utmerkelse som takk for, og i respekt for, den formidable innsatsen han har gjort for næringslivet i regionen.

Olje og Offshorekonferansen er et samarbeid mellom DNB, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen og GCE NODE.  I år var Johnny Bernander engasjert som konferansier, en oppgave han utførte til 20 i stil og 20 i innhold! På en særdeles profesjonell måte sikret han at konferansen ble gjennomført på en god og elegant måte.
facebook