Medlemsnytt
Administrerende direltør Nina Mevold, Sørlandet sykehus HF.

Sørlandet sykehus resertifisert som likestillings- og mangfoldsbedrift

22.11.2021 | Margrethe Saga
Sørlandet sykehus HF ble sertifisert som likestillings- og mangfoldsbedrift i 2018. Foretaket er nå resertifisert.
- SSHF jobber bevisst og målrettet for å bli en inkluderende arbeidsgiver der alle ansatte uavhengig av kjønn, kultur, legning og religion skal oppleve seg velkommen og verdsatt, sier administrerende direktør Nina Mevold.

At SSHF nå er resertifisert, innebærer at kriteriene for Likestilt arbeidsliv er oppfylt. Vurderingen er basert på forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering, tilrettelegging, heltidskultur, livsfase, likelønn og spredning.

- Det at foretaket nå er resertifisert, vitner om at arbeid med likestilling og mangfold er noe de aller fleste medarbeidere har høy bevissthet knyttet til og synes er viktig, sier Mevold.

Ifølge sertifisørene fra likestillingssenteret KUN og Likestillingssenteret legger SSHF fram omfattende dokumentasjon på arbeidet som gjøres.

«Sykehuset har en god organisering av likestillingsarbeidet med en overordnet arbeidsgruppe for likestilt arbeidsliv og andre ulike tverrfaglig sammensatte arbeidsgrupper for Heltid, Livsfase og Likelønn», heter det blant annet i begrunnelsen.

Ifølge KUN og Likestillingssenteret arbeider SSHF godt og systematisk mot seksuell trakassering, både med kurs og rutiner. Også i rekrutteringssammenheng scorer SSHF bra. Sertifisørene påpeker at foretaket har arbeidet godt med å utvikle systemer og rutiner for å sikre likestilt rekrutteringsprosess.
facebook

Relaterte saker