SPENN

Sørlandet der ting skapes!

24.08.2015 | Åse Michaelsen, Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet
– Fremtiden skapes av individer og det frie markedet. Aldri før har vel det slagordet passet bedre. Vår landsdel er endelig i toppdivisjonen på mange områder.
En av grunnene fordi det nye politiske lederskapet i Oslo har sett oss, men ikke minst fordi langsiktighet og nøysomhet har preget næringslivet i sin oppbygging av nytenkende kompetansemiljøer. Vi på Sørlandet har kjent til vår egne kapasiteter, men det har tatt tid før andre har fått øynene opp for oss. Men nå er vi på «kartet» vil jeg mene. Da jeg i 2005 for første gang kom på Stortinget, var NODE- klyngen i sin spede begynnelse. Husker godt møter med oss på Agder- benken som opplyste oss om dette nye med klynger samt muligheter for forskningsprogrammer og store ordrereserver. Du verden tenkte vi, dette høres spennende ut. Etterhvert kom EYDE, prosessindustriens samarbeidsorgan opprettet etter samme mal. Og vi fikk GCE og Arena og gudene vet hva, fantastisk bra!

Fremtiden skapes ikke av politikere eller byråkrater. Den skapes av individer og det frie markedet. Derfor er en av denne regjeringens viktigste ambisjoner å spille på lag med næringslivet. Vi skal legge gode rammebetingelser, men ellers ligge langt unna overstyring og konkurransevridende tiltak. Vi skal fortsette å tilrettelegge slik at næringslivet kan vokse videre og utvikle seg i takt med de behovene som fremtiden vil bringe med seg.

For vi vet at fremtidens arbeidsplasser ikke vedtas – de skapes. Veksten vil komme i kunnskapsbaserte næringer, der humankapitalen stadig blir viktigere. Det er derfor særlig viktig å legge til rette for en offensiv nyskapingspolitikk, der gründervirksomhet og kompetanseutvikling stimuleres. Små og mellomstore bedrifter er grunnpilarene i det Sørlandske næringsliv. Det statlige virkemiddelapparatet må endres slik at gode ideer og produkter sikres støtte og finansiering. Nyskapning og innovasjon handler om mer enn oppstart av bedrifter basert på enkeltideer. Det avhenger også av tilgang på risikokapital for ideer og prosjekter med et stort verdiskapende potensial.

Denne regjeringa setter Sørlandet på kartet. Hovedkontoret til det nye veiselskapet legges til Kristiansand-regionen. Nye fengsel legges til Mandal og Froland, Mecatronic Innovation-lab på Campus Grimstad opprettes. To nye  folkehøyskoler kommer på plass og UiA får flere stipendiatstillinger. For ikke å nevne storsatsningen på vei som i aller høyeste grad vil finne sted på Sørlandet med blant annet E39 som firefelts vei mellom Kristiansand og Stavanger, hvor vi var eneste parti gjennom ti år som sa ja til å bygge og ikke bare planlegge fire felt på hele strekningen.

Dette vil føre til en landsdelsutvikling vest for Søgnesletta som vi ikke har sett maken til på mange år. Det vil ta 18 minutter å kjøre fra Mandal til Kristiansand, og det vil ta i underkant av to timer fra Krisitiansand til Stavanger. Klart dette vil medføre kolossale positive endringer både i næringsliv, bosetting og levekår.

For å sitere Fædrelandsvennen: «På to år med borgerlig regjering har det skjedd mer på Sørlandet enn det gjorde på åtte år med rødgrønt styre.» Da er det ikke rart det er ekstra interessant å sitte på Stortinget i disse dager med en slik uttelling for landsdelen vår.

Et fritt og innovativt næringsliv på Sørlandet og i Norge for øvrig vil være en avgjørende hjørnesten i fremtidig norsk verdiskaping. Derfor kommer vi til å fortsette å spille på lag med næringslivet både her på Sørlandet og i resten av landet.
facebook