Det var mange tilstede på Workshopen i Teateret.
Foto: Ragna Marie Henden.

Slik vil de utvikle Helsebyen Eg

24.03.2017 | Anita S. Dietrichson, Foto: Ragna Marie Henden
Nærmere 100 personer deltok på kickoff for Helsebyen Eg på Teateret onsdag. En forbedret helse i befolkningen, i et vitalisert trekant-samarbeid «Eg i sentrum» med sykehuset, UiA og Kristiansand kommune, er et av målene. Som best, smartest og mest attraktiv helseby.
- Kommunen har en ambisjon om et høyt tempo og fremdrift i arbeidet med å utvikle Helsebyen Eg som en innovativ, grønn og digital helseby, sier Valborg Langevei, næringsrådgiver, by - og samfunnsenheten i Kristiansand kommune. Hun var koordinator og ansvarlig for seminaret.

[caption id="attachment_9101" align="alignleft" width="236"] Rita Westvik ledet konferansen, og hadde også et eget innlegg om Ureist EGenprodusert fisk og grønt, gjennom selskapet Urban Feed.[/caption]

 

Det var tre hovedtema i seminaret: Fremtidens helsetjenester, trender og brukerbehov.  Deretter innspill, nye tanker og ideer om hva som kan være innholdet i Helsebyen Eg.  Kommunen er også opptatt av å inspirere og legge til rette for investorer og eiendomsutviklere til å se muligheter på Eg og skape nye forretningsmodeller i samhandling med offentlig og privat sektor.  Området er nå regulert til 300.000 kvadratmeter. Sykehuset dekker i dag litt over 100.000 kvadratmeter.

Sist ble det lagt opp til en idémyldring for å få gode ideer fra deltakerne på hva som skal til for å få en attraktiv og smart helseby, og hva som kan være hindre for utviklingen av Helsebyen Eg.

[caption id="attachment_9103" align="alignright" width="236"] Agder er i tet innen e-Helse. - Vi ønsker "1 pasient 1 journal", og ser utviklingen av Helsebyen Eg som viktig for helsetjenesten, sa helse- og sosialdirektør Wenche Dehli.[/caption]

- Det er viktig at både næringsliv, stat, fylkeskommune, UiA og Sørlandet sykehus blir med kommunen i den videre satsing. Som ordfører Harald Furre oppsummerte seminaret: "Vi  må dra sammen, og i god samhandling med mange aktører". Det er tre søyler for det videre samarbeid: sykehuset og kommunens primærtjeneste, forskning og innovasjon og helserelatert næringsvirksomhet, avrunder Langevei.

I det videre arbeidet vil Kristiansand kommune nå etablere en tydelig prosjektledelse med teknisk direktør Ragnar Evensen som leder. Kommunen tar rollen som fasilitator videre og skaper arenaer og «dansegulv» for aktører til å bidra. Kommunen har ferdige regulerte områder. Ordføreren oppfordrer til samarbeid og inviterer private næringer og statlige institusjoner til å se muligheter og bli med på å utvikle Helsebyen Eg.

[caption id="attachment_9100" align="alignleft" width="236"] Mange gode samtaler under workshopen.[/caption]

Følgende deltok på kickoff for Helsebyen Eg:

Eiendomsutviklere, it-firma, private helsefirma, e-helsegründere, forskningsmiljøer, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Sørlandet Sykehus, Universitetet i Agder, Vest-Agder fylkeskommune og politisk og administrativ ledelse i  Kristiansand kommune og stortingsrepresentanter. Totalt var det 100 deltakere.
facebook

Relaterte saker