Medlemsnytt
Kundesenterleder Helge Hallingby og sykefraværsansvarlig Anja Dovland, ved Telenor Kundesenter i Kristiansand.

Slik reduserte de sykefraværet dramatisk

25.02.2016 | Ingrid Michalsen
For fem år siden kunne sykefraværet hos Telenor kundesenter i Kristiansand komme opp i 20 prosent på det meste. Nå er situasjonen en helt annen.
 

– Vi gikk fra å ha null fokus på fravær til å ha veldig mye fokus, sier sykefraværsansvarlig Anja Dovland hos Telenor Kundesenter i Kristiansand.

For fem år siden kunne de i noen uker komme opp i 20 prosent på det meste. Da besluttet til slutt ledelsen å gå sammen med tillitsvalgt, verneombud, bedriftshelsetjenesten og Nav for å finne en løsning. Et av forslagene som kom inn, var å gi Anja Dovland alt ansvaret for sykefraværsarbeidet. Tillitsvalgt Kenneth Pettersen forteller at han i utgangspunktet var skeptisk:

– Det gjør jo bedriften sårbar når du overlater alt av kompetanse til én person. Hva om hun ble sykemeldt over tid?, påpeker han.

Mer enn halvert

Men det skulle vise seg å fungere veldig bra. Bedriften, hvor opptil 200 personer jobber på det meste, kan vise til en solid nedgang i sykefraværsprosenten, som i dag er på åtte prosent.  Kundesenterleder Helge Hallingby mener at det sikrer at alle de ansatte blir møtt på samme måte når det er én og samme person som tar seg av all oppfølgingen:

- Det siste halvåret har kundesenteret styrket ordningen og blant annet opprettet det de kaller Fraværstelefonen. Alt av fravær skal ringes inn her, også korttidsfravær. Og det er Dovland som svarer hver gang, forklarer han.

Dovland selv sier at teamlederne synes det er fint at de slipper å håndtere sykefraværsarbeidet:

– Da kan de i stedet konsentrere seg om å skape trivsel for de som er på jobb. Og om å ta godt imot de som kommer tilbake på jobb etter å ha vært syke.

Stiller krav

– Jeg har også hørt folk si at de heller bare kommer på jobb, for ellers blir det så mye styr med Anja, sier hun lattermildt.

For hun stiller krav. Mer enn det hun plikter å gjøre. Hun kommer umiddelbart med forslag, også på korttidsfravær. Hvis du ikke kan jobbe hele dagen, kan du kanskje jobbe halve. Eller være her og jobbe for halv maskin med pauser.

– Ligger folk hjemme med 40 i feber og spyr så skal de bli hjemme. Men hvis du bare ikke er helt på topp, kan du ofte klare noen timer på jobb allikevel, sier Dovland.

Her merker hun en holdningsendring. Nå skjer det oftere at de som ringer fraværstelefonen spør om de kan komme inn en time senere og se om plagene går over. I stedet for å bli hjemme hele dagen.

Og med en gang det kommer inn en sykemelding fra lege ringer hun til den sykemeldte og avtaler et møte. Hvis sykemeldingen blir langvarig, avtaler hun møter en gang i måneden hvor både lege, bedriftshelsetjenesten og NAV er med. Der legger de en plan sammen for veien videre.

I tillegg sender hun legen et skriv. Blant annet med informasjon om hvordan de kan tilrettelegge og om helseforsikringen deres som gir rask helsehjelp. Det er ofte de samme legene, så mange er nå godt kjent med opplegget og Dovland.

Nå er de nede i et jevnt stabilt sykefravær på rundt åtte prosent. Altså mer enn en halvering fra da sykefraværet toppet seg for fem år siden. Men hverken Dovland eller Hallingby gir seg her:

– Vi har et mål om å komme ned til seks prosent og jobber hele tiden med å bedre nærværet.

Slik jobber de for å få ned fraværet - og opp nærværet

  • Én person jobber fulltid med sykefraværsoppfølging. Dermed blir lederne frigjort til å drive nærværsarbeid.  • I tillegg gir dette alle ansatte én fast kontaktperson ved fravær.  • Fraværstelefonen gjør at alle vet hvor de skal ringe når de ikke kan komme på jobb.  • Ledelsen informerer de ansatte godt om hvordan de jobber med sykefraværsarbeidet. Dermed vet alle hva som skjer når de blir sykemeldt og hva bedriften kan hjelpe til med.  • De har kjørt flere prosjekter om blant annet trening og helse som det er frivillig å være med på. Blant annet egen personlig trener og trening i arbeidstiden, røykesluttkurs, og røykfri dag på arbeidsplassen. Ledelsen mener dette kan ha bidratt til holdningsendringer som har fått opp nærværet.  • De hadde et godt arbeidsmiljø og god trivsel fra før og jobber videre med dette. Blant annet har de mange sosiale aktiviteter som medarbeiderne og deres nærmeste leder er med på sammen.  • De har nylig startet en strengere linje hvor det stilles mer krav. Blant annet må ansatte som er sykemeldte over tid lage en egen plan for hvordan de skal komme tilbake på jobb.

facebook