SPENN
Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom til Innoventus Sør i Kristiansand for å presentere statsbusjettet for 2016

Skuffelser og gladnyheter

08.12.2015 | Eirik Vigsnes
Penger til omstilling for oppsagte oljeingeniører, en vegmilliard til Sørlandet, men ikke en krone mer til Sørlandslabben.
Det var stinn brakke hos inkubator-bedriften Innoventus Sør da kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kom for å presentere statsbudsjettet for 2016. Aktører fra næringslivet og forsknings- og utdanningsinstitusjoner var spesielt godt representert – og interessert.

Kunnskapsministeren hadde med seg både søtsaker og bitre piller. I en landsdel som er sterkt rammet av nedgang i oljeleverandør-industrien, var det store forventninger til at det skulle komme en spesiell håndsrekning. Noen ble skuffet, andre så litt lysere på det.

Røe Isaksen sier til SPENN at Sørlandet blir tilgodesett på flere områder som følge av de spesielle utfordringene.

– Sørlandet får sin del av en ekstraordinær tiltakspakke på fire milliarder kroner som skal øke sysselsettingen på kort sikt. Det betyr blant annet millioner til opprusting av sykehus, veger, jernbane og offentlige bygg. Blant annet får Stiftelsen Arkivet 15 millioner til utbygging. For å styrke innovasjon om omstilling i næringslivet legger vi inn en tiltakspakke på 960 millioner kroner, som landsdelen får glede av, sier Isaksen.

Mye bra

Som vertskap for kunnskapsministerens besøk, hadde Kamilla Sharma, direktør i Innoventus Sør, store forhåpninger til at det skulle komme øremerkede midler til innovasjon og gründersatsing. Hun ble litt over middels godt fornøyd.

– Vi som jobber med å dyrke fram gründere med gode bedriftsideer vet hvor viktig det er at staten stiller opp med støtte og kapital. Derfor er jeg aller mest glad for at staten styrker ordningen med etablerertilskudd til nystartede bedrifter. I mange tilfeller kan et slikt tilskudd bety forskjellen på liv eller død for en forretningsidé, sier Sharma.

Hun trekker også fram det nye statlige stimuleringstiltaket Presåkornfond. Her kan gründere med bedriftsprosjekter på idéfasen søke om tilskudd til å komme videre. At Regionalt Forskningsfond Agder loves et ekstra tilskudd på seks millioner til forskning- og utviklingsprosjekter i regionen, er også et pluss i hennes bok.

– Vi trenger nye ideer og nyebedrifter som kan gi arbeidsplasser og vekst på Sørlandet. Derfor er jeg glad for at Røe Isaksen også lover tidenes løft for de store nasjonale støtteordningene til forskning, innovasjon og utvikling i næringslivet, sier Sharma.

Mange tiltak

Røe Isaksen sier at Sørlandet kommer til å nyte godt av et statsbudsjett som er innrettet på omstilling, ny aktivitet og flere arbeidsplasser.

– Oljen og leverandørindustrien til petroleumssektoren har vært en motor for næringslivet, både på Sørlandet og i resten av landet. Det brutale fallet i oljeprisen har ført til at vi må omstille oss raskere enn vi hadde trodd. Dette budsjettet svarer direkte på disse utfordringene, sier Røe Isaksen.

Han sier at det legges opp til tidenes investering i utdanning, forskning og innovasjon. Bevilgningene til forskning økes med 2,1 milliarder kroner til 32,5 milliarder kroner. Det betyr blant annet en storstilt stimulering av næringsrettet forsknings og utviklingsprosjekter (FoU), blant annet gjennom programmet Forny 2020.

– Vi satser på mange områderfor å få til omstilling. Kuttene i selskapsskatt, formueskatt og personinntektsskatt vil også bidra til at bedriftene får mer kapital til å vokse og utvikle seg, sier Røe Isaksen.
facebook