Offisiell åpning: Statssekretær i Justisdepartementet, Ove Vanebo (Frp), fikk æren av å klippe over båndet under den offisielle åpningen av Plattform på Arkivet torsdag. F.v. regiondirektør i KS Agder, Jan Inge Tungesvik, styreleder i Stiftelsen Arkivet og stortingsrepresentant Dagrun Eriksen, fylkesordfører i Aust-Agder og styreleder i KS Agder, Tellef Inge Mørland, statssekretær Vanebo, daglig leder i Plattform, Omar Sadiq, politimester i Agder Politidistrikt, Kirsten Lindeberg, og Rose Olsen. leder for forebyggende arbeid mot radikalisering i Agder politidistrikt.

Skal jobbe mot radikalisering og voldelig ekstremisme

09.06.2016 | Ingrid Michalsen
Torsdag var det offisiell åpning av Plattform, landets første «Institutt for Forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme».
Åpningen fant sted på Stiftelsen Arkivet, hvor daglig leder og interkommunal rådgiver i Plattform, Omar Sadiq, skal ha sitt kontor. Flere kjente, lokale ordførere og politikere var til stede, i tillegg til statssekretær Ove Vanebo fra Justisdepartementet og ledelsen i Agder politidistrikt. Det er Stiftelsen Arkivet, politiet i Agder, KS og 30 kommuner på Sørlandet som står bak initiativet Plattform, og kommunene har bevilget 2,3 millioner kroner til prosjektet.

- I dag kjenner jeg meg utrolig ydmyk og stolt som får være med på dette utrolig viktige og spennende prosjektet. Det er en stor dag, både for meg personlig, men også for hele Sørlandet, sier Sadiq.

Sadiq har 15 års erfaring fra næringslivet på Sørlandet, primært innen salg, markedsføring og digitalisering, men har nå lagt ut på en helt ny karrierevei som daglig leder for Plattform. Han har lang erfaring innen arbeid med flerkulturell ungdom, og har et sterkt personlig engasjement for fagfeltet. Under talen hans på Arkivet torsdag, fortalte han om ubehagelige møter med hverdagsrasismen.

- Jeg var på Bystranda her med barna mine på sju og fire, vi matet fuglene, da en norsk, eldre dame kom bort og sa at vi innvandrere som kom hit til landet måtte lære oss norske regler, vi kunne ikke bare ta oss til rette som vi ville, og at det ikke var lov å mate fuglene. Jeg svarte henne, på klingende sørlandsk, at jeg ikke hadde kommet hit, jeg er født her. Og at jeg synes det var synd at ikke hun hadde lært seg å være mer høflig, forklarer Sadiq.

Hans største bekymring er imidlertid det som skjer på nettet, og som er mye vanskeligere å få øye på.

- Norske ungdommer blir hele tiden eksponert for radikale og ekstreme meninger. Dette må vi bekjempe, på arbeidsplassen, på skolene, på fritiden, på gaten. Over alt må vi jobbe for å forebygge dette, og det må skje på tvers av miljøer, bransjer, kommunegrenser og fylkesgrenser, sier Sadiq.

Statssekretær Ove Vanebo (Frp) fikk æren av å klippe den røde snoren, for å formelt markere Plattform for åpnet.

- Vi ser allerede i Agder at det tverr-etatlige samarbeidet fungerer svært godt, noe dette også er et eksempel på.  Dette senteret en viktig og riktig satsing, og kan bidra til å spille en avgjørende nøkkelrolle i det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, påpeker Vanebo.

Fylkesordfører i Aust-Agder og styreleder i KS, Tellef Inge Mørland, sier KS hadde utenforskap som tema på sitt kommunlapolitiske toppmøte tidligere i år.

- Og det er jo det dette handler om: Å forebygge utenforskap og jobbe for et mer inkluderende samfunn. Agder kan nå bli helt sentrale i å gjøre en nasjonal forskjell, understreker Mørland.
facebook

Relaterte saker