Styret i Lin: F.v. Arbnora Elshani, Senida Qetkaj og Emelyn Harboe. Indira Deruiskadic, fjerde og siste styremedlem, var ikke til stede da bildet ble tatt.

Skal få flere innvandrerkvinner i arbeid

01.04.2016 | Ingrid Michalsen
Organisasjonen Likestilling, integrering og nettverk (LIN) har nettopp etablert seg i Kristiansand. Målet er å å få enda flere innvandrerkvinner inn i lønnet arbeid.
- Vi arrangerer jobbintervjutrening, kurs i hvordan å fylle ut selvangivelsen og andre workshops. Tilbakemeldingene så langt har vært veldig positive, forteller Senaida Qetkaj, styremedlem i Likestilling, integrering og nettverk (LIN) i Kristiansand,.

Hun jobber til daglig i skatteetaten i Kristiansand. Nå ønsker hun å få flere kvinner med innvandrerbakgrunn inn i arbeidslivet, og har derfor tatt initiativ til å starte nettverk LIN i Kristiansand sammen med Emelyne Harboe, Arbnora Elshani og Indira Deruiskadic.

Arrangerer kurs

Organisasjonen har hovedkontor i Oslo, hvor de startet opp i 2009, men Kristiansandsavdelingen kom først på plass like før jul i fjor.

- Historien bak LIN Kristiansand startet når jeg var i mammapermisjon i 2013. Jeg har alltid vært interessert i å bli kjent med mennesker, er nysgjerrig på hva som driver dem, og er i tillegg opptatt av å løfte de som faller utenfor. Jeg gjorde en del research på nett for å finne ut behovet i Kristiansand. Etter en stund fant jeg en organisasjon i Oslo som jobber med mye likt av det jeg så for meg, og tok derfor kontakt for å høre om de var interessert å ha en avdeling her i Kristiansand. De var veldig støttende til det, forteller Emelyne Harboe, styreleder for LIN Kristiansand.

Hun vil øke fokus på problemstillingen for å få flere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet.

-  Da vi arrangerte jobbintervjukurs i februar i år sammen med Active People, dukket 35 kvinner opp. De fleste hadde lest om arrangementet på vår Facebook-side, og sa de fikk mye ut av det å delta. Mange av dem har lengtet etter et apparat som kan hjelpe dem på veien, forteller Harboe, som til daglig jobber i NAV.

Bekjempe fordommer

Hun mener fordommer og frykt for det ukjente, er mye av forklaringen til at mange arbeidsgivere vegrer seg for å ansette personer med annen etnisk bakgrunn enn norsk.

- Mange gode kandidater blir nok silt ut av bunken bare på grunn av navnet sitt.  Eller utelatt fra intervju på grunn av klesstilen sin, eller fordi de bærer hodeplagg. For oss er det verdifullt å få vite om slike erfaringer og opplevelser, slik at vi kan samle dem og få en bedre oversikt over hvilke problemstillinger innvandrerkvinner møter, forteller hun.

- Hvem er med i nettverket deres?

- Vi rommer alle mulige typer innvandrerkvinner, fra ulike land og kulturer. Noen har grunnskoleutdanning, andre sitter med mastergrad og doktorgrad. Målet vårt er å hjelpe disse kvinnene med problemstillinger de lurer på, samt å prøve å være et bindeledd inn mot arbeidslivet, forklarer Arbnora Elshani.

De samarbeider tett med Røde Kors og LUNAR. Nå håper de også på tettere kontakt med næringslivet i regionen.

- Det kan være alt fra å leie inn foredragsholdere til kurs, eller å sette opp kontaktmøter mellom jobbsøkere og bedriftene, forklarer Elshani.
facebook

Relaterte saker