SPENN
F.v. Tina Abrahamsen, næringsrådgiver i Kristiansand kommune, Merethe Holtan Skognes, fungerende teknisk leder i Birkenes kommune, Per Erik Stoveland, styreleder i Smartskog, John Olav Brakstad, styremedlem i Smartskog og overingeniør ved Institutt for ingeniørvitenskap på UiA, varaordfører i Birkenes, Anne Kari Birkeland og Arild Tveide, samfunnsutvikler i Birkenes.

Skal bli landets beste kommune på treindustri

15.06.2016 | Tekst: Ingrid Michalsen. Foto: Erling Slyngstad-Hægeland.
Per Erik Stoveland og 44 andre skogeiere i Birkenes har gått sammen om å utvikle fremtidens treindustri. Bak seg har de støtte fra hele kommunen.
- Det handler om hvordan man bedre kan utnytte verdiene som ligger i tømmer. Birkenes har lang tradisjon for tre, nå må vi tenke nytt for å møte fremtidens behov, sier Per Erik Stoveland, styreleder i nyopprettede Smartskog AS.

Han peker ut mot skogen som omringer den 5000 mål store tomten hans på Stoveland i Birkenes. Gården er fra 1640, han er 11. generasjon som driver den.

- Denne gården er bygd opp på tømmer og skogproduksjon. Ressursene har vi rundt oss, vi må bare ta dem i bruk på en ny og mer fornuftig måte. Med Smartskog skal vi bli landets beste kommune på treindustri, understreker Stoveland.
I dag blir veldig mye av det lokale tømmeret eksportert, samtidig som vi importerer tømmer fra andre land. Det er ikke en bærekraftig måte å drive på.

Det startet med et ”Skogs-Idol” på hotellet i Birkenes for tre år siden.  Skogeiere var invitert for å presentere beste idé på en slags audition. Bak lå en erkjennelse av at skogsindustrien trengte å fornye seg og være innovative for ikke å sakke akterut. 63 personer møtte opp på hotellet, sjefen for Norges skogeierforbund var også til stede.  Til slutt var det ideen om Smartskog som seilte opp som det beste alternativet. 21. Januar i år ble aksjeselskapet stiftet, og 45 lokale skogeiere er med på laget.

- Målet er å etablere et område for treindustri på Birkenes i samarbeid med kommunen, hvor vi etablerer kjøp og salg, samt et kompetansesenter for næringen, forteller Stoveland.

[caption id="attachment_6466" align="alignleft" width="452"]Per Erik Stoveland (t.h.) og John Olav Brakstad håper nettplassen de skal bygge for kjøp og salg av treprodukter også tiltrekker seg nisjeselgere og kunstnere. Taket på hytta de sitter på, har Per Erik laget av malmfuru og lagt på samme måte som ordinær takstein. – Det er like tett også, og har lengre levetid, sier han. Per Erik Stoveland (t.h.) og John Olav Brakstad håper nettplassen de skal bygge for kjøp og salg av treprodukter også tiltrekker seg nisjeselgere og kunstnere. Taket på hytta de sitter på, har Per Erik laget av malmfuru og lagt på samme måte som ordinær takstein. [/caption]

 200.000 i støtte

I dag er det i hovedsak én stor aktør i regionen som kjøper tømmer, og det vil Stoveland og Smartskog nå utfordre. De retter seg mot de små og mellomstore aktørene.

- I dag blir veldig mye av det lokale tømmeret eksportert, samtidig som vi importerer tømmer fra andre land. Det er ikke en bærekraftig måte å drive på. Vi tror det er et stort marked for lokalt tømmer også her hjemme.

- Hvordan drives treindustrien på Sørlandet i dag?

- Mesteparten av tømmeret som foredles her, kjøres til et sagbruk i Åmli hvor det sages opp til standard trevirke, uten at man vurderer kvaliteten på tømmerstokkene.  Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil ta i bruk hele tømmerstokken, sier Stoveland.

Varaordfører i Birkenes, Anne Kari Birkeland (Krf), sier kommunen heier på initiativet.

- Vi synes det er spennende og flott at noen tar tak. Det handler om å sette alt i system. Ikke bare levere råvarer, men at man også blir leverandør. I dag er det slik at mange her på Sørlandet henter tømmer fra andre land, det burde være helt unødvendig, understreker Birkeland.

Smartskog fikk nylig tilslag på 200.000 kroner i VRI-midler fra Forskningsrådet, og jobber tett med Universitetet i Agder (UiA).

- Tanken er at disse midlene skal gå til å etablere en arbeidspakke hvor UiA er med og bidrar på prosjektet, sier Johan Olav Brakestad, overingeniør ved Institutt for ingeniørvitenskap på UiA og styremedlem i Smartskog.

Netthandel for skog

Noe av det første de skal gjøre når midlene er på plass, er å drive detaljert kartlegging av skogene i området og innholdet i trærne, og finne bruksområder for disse og hva verdien i trevirket er.

- Deretter ønsker vi å lage en markedsplass på nettet for kjøp og salg av produktene. En slags netthandel for varer av tømmer og skog. Det blir en database hvor du kan lete deg fram til de produktene du trenger. Og det vi ikke får solgt, går videre til auksjon, og det som eventuelt da blir igjen kan vi bruke til energi, som varme og biokull. Dette handler om å tenke hele verdikjeden, sier Brakestad.

Per-Erik Stoveland forteller at markedsplassen også er tenkt for kunstnere og møbelsnekkere som ønsker å selge varene sine.

- Det handler om å tilpasse seg kundenes spesialbehov. Flere og flere ønsker bærekraftige produkter som holder over tid, og så lenge vi klarer å levere rett produkt til rett tid vil det være betalingsvilje for dette. Få ting er så miljøvennlige og holdbare som produkter av tre. Huset mitt her på gården, for eksempel, har kledning fra lokal tømmer som er fra 1911. Det holder like godt ennå.

Styrker kommunen

Merethe Holtan Birknes, fungerende teknisk leder i Birkenes kommune, sier Smartskog-initiativet var et av de viktigste satsingsområdene som kommunen tok med seg i K5-forhandlingene.

- Vi har vært stolte av å presentere dette prosjektet inn i K5-forhandlingene, og vi har lagt vekt på at dette er noe kommunen virkelig satser på. Slik vi ser det, gjør Smartskog Birkenes mer attraktiv som kommune, understreker Holtan Birknes.
Tømmer kan overta masse av det oljen gjør i dag.

Tina Abrahamsen, næringsrådgiver i Kristiansand kommune, forteller at Smartskog står i Strategisk Næringplan, som alle de sju knutepunkt-kommunene står bak.

- Dette prosjektet er noe som tjener hele regionen, ikke bare Birkenes. Det er en viktig satsing for hele regionen, sier hun.

Arild Tveide, samfunnsutvikler i Birkenes, mener tømmer kan bli den nye oljen.

- Tre vil bli viktigere og viktigere i årene framover, og for å bli et fornybarsamfunn må vi få en mer bærekraftig og lønnsom utnyttelse av skog. Tømmer kan overta masse av det oljen gjør i dag.
facebook