SPENN
Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

SILKERAMPEN

15.05.2015 | Anita S. Dietrichson, Administrerende direktør og ansvarlig redaktør
I en tid da Sørlandet får til mye, er det inspirerende å jobbe med å styrke rammevilkårene for næringslivet i regionen. De nye motorveiene, som i stor grad skal bygges på Sørlandet av det nye veiselskapet, er bare én av flere viktige, store og gode nyheter som landsdelen har fått i det siste. Saken ble forsterket av at Jill Akselsen og Faveo nå er utnevnt som styresekretariat for å forberede oppstarten av det nye veiselskapet.

Gjennomslag for nye veier kommer som et resultat av et sterkt og langvarig teamarbeid. Det hele startet altså da en gruppe skipsredere fra Agder demonstrerte utenfor Stortinget for økte bevilgninger til veibygging på Sørlandet. Etter hvert trakk de inn i vandrehallen, i korridorene og i komiteene og profesjonaliserte således påvirkningsarbeidet. Den iherdige innsatsen ga

Sørlandet to OPS-prosjekter; ny vei over Kvinesheia og ny motorvei mellom Grimstad og Kristiansand.

«Silkerampen» (snobber som skaper trøbbel) som gruppen ble kalt, etablerte en strategi og et samarbeid som vi fortsatt ser effekten av på Sørlandet. For landsdelen markerer seg. Næringslivet, lokalpolitikere, Sørlandsbenken og ministre har

jobbet for Sørlandet, og vi har fått gjennom en rekke viktige saker som betyr mye for å kunne være en attraktiv bo- og arbeidsregion. Politikere, næringsliv og akademia har stått sammen, med felles mål og målrettet handling. Slik har vi vunnet fram med sakene. Og slik skal vi fortsette å jobbe for å utvikle landsdelen.

Som næringsforening har vi en visjon om å være med på å skape den beste næringsregion i landet. Tydelige mål og gjennomføringskraft skal bidra til at vi når målene. De siste to årene har Næringsforeningen fokusert på å bedre kjennskapen til arbeidet, heve kvaliteten på aktivitetene og bedre omdømmet. De neste to årene skal vi bli enda bedre i samspill, og vi skal bidra til å sette dagsorden, bedre kommunikasjonen og styrke organisasjonen.

Vi håper og tror at denne utgaven av SPENN gir deg inspirasjon til å bli med på laget. God lesing!
facebook