SPENN
Enhetslederen for den nye By- og samfunnsenheten i Teknisk sektor, Finn Aasmund Hobbesland, i Kristiansand kommune.

Foto: Kjell Inge Søreide

Samfunnsbygger med bildilla

20.04.2015 | Camilla Høy, foto: Kjell Inge Søreide
Finn Aasmund Hobbesland (51) er opptatt av infrastruktur, næringsplan og kommunestruktur. Og av å få sin blankpolerte Morgan ut av garasjen.
- Det kribler litt nå ja, etter å få den ut på veien. Men så kom dette uventede snøfallet før påske og satte en stopper for det hele. Det var litt ergerlig.

Hobbesland, leder for By- og samfunnsenheten i Kristiansand kommune, snakker om bilen sin, en Morgan +4, som for øyeblikket står godt parkert i vintergarasjen. Snart skal den frem igjen i dagslyset, og Hobbesland skal ut på landeveien.

– På jobb skal jeg hele tiden tenke langt frem i tid – ikke fire år, men gjerne tjue. Da er det godt å kunne sysle med noe som er her og nå, og som ikke krever tankevirksomhet i det hele tatt. Det er noe helt spesielt å sitte i en åpen bil. Man opplever naturen på en helt annen måte, forklarer Hobbesland.

Høy vekst
Mannen fra Hægebostad, med den karakteristiske hestehalen, har siden 2012 ledet arbeidet med strategisk næringsplan for Kristiansandsregionen, i nært samarbeid med blant annet akademia,

næringslivet og Næringsforeningen. Planen er nå også vedtatt i alle knutepunkt-kommunene; Birkenes, Iveland, Lillesand, Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla. Den utgjør et felles fundament for det langsiktige næringsarbeidet i regionen, og har som mål å skape høyere vekst enn i andre regioner.

– I Kristiansandsregionen er den største utfordringen at mange unge mennesker snart skal inn i arbeidslivet, mens langt færre skal ut av det. Det offentlige må derfor legge til rette for at regionen blir et attraktivt og godt sted for næringsutvikling. Mange nye arbeidsplasser må skapes. Greier vi ikke det, forsvinner de beste hodene til andre deler av landet, og vi kan få en gruppe som blir boende igjen her, men som blir vanskelig å sysselsette, sier Hobbesland.

Kompetanse, innovasjon, internasjonalisering og det å være attraktiv som storbyregion er derfor de viktige satsingsområdene i strategisk næringsplan. De sju kommunene i Knutepunkt Sørlandet har alle forpliktet seg til å følge den opp med hver sin lokale og mer konkrete handlingsplan.

Veibygging
– En annen viktig satsing er infrastruktur. Det er nødvendig å komme i gang med nye veiprosjekter. Utbygging av Gartnerløkka er det viktigste prosjektet for å bygge regionen tettere sammen. For ikke å snakke om firefelts motorvei til Stavanger, påpeker Hobbesland engasjert.

Han kan vei. Hobbesland hadde det administrative ansvaret for motorveien mellom Grimstad og Kristiansand, et av de mest suksessfulle OPS-samarbeidene hittil i landet, til tross for økonomiske utfordringer hos entreprenørselskapet. Veiprosjektet, som ble utført til avtalt tid og innenfor budsjett, viste med all tydelighet at overføring av risiko fra offentlig til privat side fungerte.

Dropper frisørem
– Det mest spennende med samfunnsbygging er å bidra til å utvikle fellsesskapsgodene. Som sivilingeniør har jeg ledet gjenoppbygging av infrastruktur etter krigens ødeleggelser på Balkan, og sørget for at flere byer fikk vannforsyningen tilbake. I disse dager er det arbeidet med ny, fremtidsrettet kommunestruktur som opptar mye av tiden min. Jeg føler meg privilegert fordi får jobbe med slike viktige oppgaver, forteller Hobbesland, som noe utilpass gjør seg klar til å posere foran kamera.

– Med håret utslått kanskje, spør fotografen?

– Å nei du, jeg går alltid med hestehale. Vel, bortsett fra på en 80-tallsfest for noen uker siden. Da slapp jeg håret løs og fikk diplom for det, sier Hobbesland, som innrømmer at hestehalen er blitt en del av identiteten hans.

– Derfor skal den få henge så lenge den vil. Pengene jeg sparer på å la være å gå til frisøren, tar jeg heller ut i litt dyrere rødvin!
facebook