Medlemsnytt
Revisjon Sør sine lokaler i krysset Kirkegata/Henrik Wergelandsgate.

Revisjon Sør inviterer til kurs

11.01.2016 | Revisjon Sør
Revisjon Sør starter året 2016 med å invitere til kurs for kunder, forretningsforbindelser og alle som er interessert i å bli kjent med oss i Revisjon Sør.
Tirsdag 19. januar 2016 kl 12–15
TEMA: RESTRUKTURERING I DAGENS MARKED
v/Advokat Christian Hausvik og Lars Erik Lien, Wikborg Rein Bergen

Fredag 22. januar 2016 kl 9–12
TEMA: SKATT OG ENDRINGER I SKATTEREGLER
v/Advokat Trond Erik Andersen

Kurset er gratis og avholdes på Ernst Hotell Kristiansand.

For nærmere info og påmelding (innen 14/1-16) på post@revisjonsor.no
eller tlf 38 12 38 60.
facebook