Rektor Frank Reichert

Rektor utfordrer Næringslivet

12.02.2016 | May Baagøe Broughton
Universitetets nye rektor Frank Reichert har igangsatt strategiprosessen for de neste 4 årene. På møte hos Næringsforeningen fredag 12.februar utfordret Frank direkte Næringslivet til å komme med innspill på denne strategiprosessen.
Det var en spent forsamling som hadde møtt opp i Generalboligen for å høre om Frank Reicherts planer for UiA fremover. Vi fikk høre om fremragende forskning som er i verdensklasse på enkelte områder. Reichert trakk også frem det gode samarbeidet som allerede eksisterer mellom UiA og næringslivet på enkelte områder. Likevel er potensiale enda større for et ytterligere forsterket samarbeid, påpekte UiA-rektoren.

- Vi ønsker innspill på vår strategiprosess fra næringslivet, uttalte Reichert.

Næringsforeningen ønsker å følge opp denne utfordringen ved å henvise til de to direkte mulighetene som nå finnes for næringslivet til å påvirke strategiprosessen. For det første så holdes det et åpent møte på UiA 16. februar hvor alle er velkomne til å delta.

Den andre muligheten er å sende direkte og anonyme innspill via en nettside UiA har opprettet. Næringsforeningen oppfordrer næringslivet i regionen til å benytte denne muligheten: «Kom med innspill til strategien».
facebook