Administrerende direktør i Nye Veier AS Ingrid Dahl Hovland informerer om det nye selskapet. 

Rekordinteresse for nytt veiselskap

16.10.2015 | Ole-Petter Sunde
Næringsforeningen slår alle tidligere lunsjmøterekorder. Rundt 120 mennesker møtte opp til fredagens lunsjmøte for å høre Jill Akselsen og Ingrid Dahl Hovland berette om oppstart og status for Nye Veier AS.
- Raske, gode, effektive og transparente prosesser er avgjørende for at vi skal levere best mulig veiløsninger.  – Sikkerhet er viktigst, og her skal vi lære av de aller beste aktørene både i Norge og i utlandet, uttalte adm.dir Ingrid Dahl Hovland i det nye veiselskapet Nye Veier AS da hun var gjest på Næringsforeningens fredagslunsj i dag.

Selskapet, som foreløpig er et interimselskap, skal være operativt fra 01.01.2016.  Strukturen blir en flat prosjektorganisering med rundt 60-80 ansatte der selskapets ledelse skal være lokalisert i Kristiansand.  Det jobbes for tiden med å få resten av ledergruppen på plass, og så langt så har etablering av selskapet gått etter planen.

Selskapet som er et statlig AS skal eies 100 % av Samferdselsdepartementet.  Regjeringens formål med selskapet er, i følge Jill Akselsen som er selskapets styresekretær, å oppnå mer helhetlig utbygging og større kostnadseffektivitet for den porteføljen selskapet blir gitt ansvar for og dermed merverdi ut over utbygging i tradisjonell forstand.

En av de viktigste utfordringene for selskapet vil være å få absolutt best mulig kontroll på gjennomføringsmodellen sier Hovland.  Best mulig planlegging av de veistrekk som nå skal bygges vil også forhindre lokale og regionale uenigheter som ofte fører til forsinkelser.  Forsinkelser skaper frustrasjon og kan i tillegg bli meget kostnadskrevende.  - Vi skal bygge veien nå uten forsinkelser og vi skal ha denne veien så kjapt som bare mulig, uttalte Åse Michaelsen (FrP) stortingsrepresentant og medlemsnytt,aktuelt av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Det første veistrekket som nå skal bygges er strekket mellom Tvedestrand og Arendal.  Deretter skal det gjøres prioriteringer om de øvrige stekkene som skal bygges.  Nye Veier AS har ansvar for Riksveiene i landet, og ikke andre og mindre veistrekninger.

- Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgavene i selskapet og ser frem til å bruke mer tid i Kristiansand.  Dette er nok den landsdelen i landet som jeg er minst kjent med, men det har jeg virkelig tenkt å gjøre noe med.  Kanskje jeg til og med kjøper meg en liten leilighet i Kristiansand etter hvert.  I tillegg ser jeg frem til tett og god kontakt med regionens næringsliv og kommer gjerne tilbake til Næringsforeningen og et nytt møte med bedriftene i regionen på et senere tidspunkt.  Vi skal jobbe hardt og intensivt for å få mest og best mulig vei for pengene, og da er det viktig at alle involverte parter jobber effektivt sammen avslutter Ingrid Dahl Hovland.
facebook