Rektor ved UiA Frank Reichart, foto: UiA.

Reichert fikk rektorkjedet

16.12.2015 | Anita S. Dietrichson, foto UiA.
Under en seremoni på Universitetet i Agder 16. desember, overrakte avtroppende Torunn Lauvdal sitt rektorkjede til påtroppende rektor Frank Reichert.
Avtroppende rektorat ble takket for modige avgjørelser, for å ha fulgt med i utviklingen, og utviklet et universitet som i stadig større grad har vært i stand til å påta seg de store oppgavene.

- Vi er regionens universitet, som har et fantastisk samarbeid med blant annet næringslivet, Sørlandets Kompetansefond og Cultiva, men også de nye og «unge» universitetene utenfor regionen, sa Lauvdal i sin tale til de inviterte gjestene.

Hun understreket viktigheten og dynamikken som ligger som drivkrefter i et godt fagmiljø, med ambisjoner i ledelsen, god ressursforvaltning og selvforsterkende og gode prosesser. Ikke minst har også internasjonal rekruttering hatt stor betydning for oppbyggingen av UiA.

Avtroppende rektorat har bestått av rektor Torunn Lauvdal, viserektor Dag Gjerløw Aasland og viserektor Marit Aamodt Nielsen. Påtroppende rektorat er rektor Frank Reichert, viserektor Kerry Stephen Seiler og viserektor Astrid Birgitte Eggen.

UiA har hatt en vekst i antallet studenter på 44 prosent fra 2007 til 2014 . Hele 60 prosent av studentene kommer fra Agder. Veksten skyldes blant annet en strategisk videreutvikling av studieporteføljen og økt fokus på studiekvalitet.

- Vår region trenger innovasjon for å sikre konkurransekraften og den høye levestandarden, sa påtroppende rektor Frank Reichert.

Utlandet kan skilte med lektorer fra store kompetansemiljøer, og vil derfor ha et konkurransefortrinn i forhold til studenter.

- Vi skal derfor samarbeide godt med lokalt næringsliv, hvor en sømløs overgang fra akademi til næringsliv vil være et stort fortrinn. Jeg skal bære mitt rektorkjede for en periode nå, og jeg skal arbeide for at vi skal være stolte av UiA, avsluttet Reichert.

Stephen Seiler avsluttet rektoratets talerliste med å understreke viktigheten av prestasjonsutvikling.

- Vi må hver dag vise den beste versjonen av oss selv. Prestasjonsutvikling er noe vi må trene på, og den daglige kvaliteten er viktig. Det finnes ingen kort vei til suksess, og vi får energi av å skape noe nytt. Verdiene finnes der ute i studentmiljøene, dette må vi ikke glemme, sa Seiler.

Han avsluttet med en appell om å besøke 6. etasje ofte: - Ta trappene. Det er godt for hode, hjerne og hjerte.


[caption id="attachment_4611" align="alignnone" width="287"] Næringsforeningen var invitert til seremonien. Det takker vi for.[/caption]


[caption id="attachment_4613" align="alignnone" width="280"] Avtroppende rektor Torunn Lauvdal overdrar kjedet til Reichert.[/caption]

[caption id="attachment_4610" align="alignnone" width="285"] Kulturelt innslag av musikkstudenter v UiA[/caption]
facebook