Medlemsnytt

Regjeringen bevilger 15 millioner til Arkivet

04.09.2015 | Stiftelsen Arkivet
Norunn Tveiten Benestad (H) kunne i dag fortelle at Regjeringen bevilger 15 millioner kroner til renovering/utbygging på Arkivet.

På bildet: Lokalpolitiker Øyvind Berntsen (Frp), direktør Audun Myhre i Stiftelsen Arkivet, stortingsrepresentant Norunn Tveiten Benestad (H) og ordførerkandidat Harald Furre (H). FOTO: Torbjørn Witzøe

 - Når regjeringen nå i statsbudsjettet følger opp enstemmige vedtak i begge fylkeskommuner og Kristiansand kommune, er prosjektet fullfinansiert med totalt 30.millioner. Vi kan nå intensivere planleggingen med å bygge Større rom for menneskeverd uttaler en utrolig glad direktør Audun Myhre.

Stiftelsen Arkivet har lenge arbeidet med å skaffe mer plass til sin virksomhet. Aktiviteten er blitt så stor at eksisterende plass ikke lenger er nok.

- Vi ser nå muligheten for å kunne skape flere og større rom for undervisning, formidling, utstilling og forskning i det eksisterende Arkiv-bygget. Tidligere i år kjøpte vi nabobygget sammen med Vest-Agder Røde kors. Nå starter vi planleggingen med å bygge disse to byggene sammen, uttaler Myhre.

Prosjektet “Større rom for menneskeverd” har dobbel betydning. For det første handler det om å gi Stiftelsen Arkivet og de andre organisasjonene på Arkivet rom til fortsatt vekst og utvikling. Slik ønsker vi å få muligheten til å i enda større grad bidra til å skape “større rom for menneskeverd” i verden rundt oss. Særlig overfor dagens ungdom ser vi det som en av våre hovedoppgaver å kjempe mot fordommer og stereotype oppfatninger av andre samfunn, kulturer og grupper av mennesker.  Vi vil formidle de historiske fakta om hvordan menneskeforakt, etnosentrisme og fravær av toleranse kan føre til rasisme og menneskeforakt som rammer både enkeltmennesker og samfunn. Vi ønsker å bidra enda sterkere til den holdningsdannelsen som er nødvendig for videreutvikling av et åpent og inkluderende demokrati. 

 - Prosjektet “Større rom for menneskeverd” svarer på mange av dagens verdimessige utfordringer. Menneskeverdet er grunnlaget for all fredelig sameksistens og demokratiutvikling. Investering i “Større rom for menneskeverd” er investering for framtiden, avslutter direktør Audun Myhre.

facebook