Registrer deg som potensiell kandidat her

Styreportalen er et initiativ fra Næringsforeningen i samarbeid med Formue, Advokatfirma Tofte og Qualified Professionals for å øke kompetansen og mangfoldet i bedriftsstyrene i regionen.

Vårt mål er å skape en database over kandidater som ønsker sitte som styreleder eller styremedlem i en av Sørlandets mange virksomheter. Gjennom dette vil vi bidra til å profesjonalisere styrearbeidet, øke andelen eksterne styremedlemmer og kvinner i styrene, øke antallet yngre styremedlemmer og antallet styremedlemmer med internasjonal bakgrunn og erfaring.
 
Som styrekandidat vil du være søkbar i Styreportalen ut fra de kriterier du legger inn i søknadsskjemaet. Det er viktig med en til enhver tid oppdatert LinkedIn-profil, inkludert telefon og e-mail-informasjon, da det er her bedriftene vil finne den viktigste informasjonen om din erfaring og kompetanse som styrekandidat og kunne kontakte deg.  

Gjennom Styreportalen vil du få tilbud om fysiske styrekurs, både grunnleggende og videregående kurs og styrelederkurs, andre relevante kurs gjennom portalens samarbeidspartnere samt tilgang til å kjøpe en digital styreskole-pakke gjennom Orgbrain

Dersom du har et ønske om å sitte i et av regionens bedriftsstyrer, og har en bakgrunn som du mener kvalifiserer til å kunne bidra til et slikt styre, fyller du inn informasjonen under.: