SPENN

REGIONENS OMDØMME

21.11.2015 | ARNE ROGER JANSE
Kristiansandsregionen er så mye mer enn et godt sted å feriere. Lukas Wedemeyer leder Prosjektet Kompetanseregionen Kristiansand som skal bidra til å styrke regionens omdømme.
– Det er flott at vi er et populært reisemål, men vi kan ikke reduseres til å være bare det. Vi må få fram at regionen har et spennende arbeidsliv med sterke industri- og teknologimiljøer, et variert kulturliv, og at den er et godt sted å arbeide og leve, sier Wedemeyer.

Prosjektlederen i Kristiansand kommune leder et samarbeidsprosjekt som skal tiltrekke og beholde kompetent arbeidskraft og studenter, og samtidig bidra til etablering av private og offentlige virksomheter i og rundt Kristiansand. Første leveranse fra prosjektet er en posisjoneringsstrategi, som skal være ferdig før jul.

Strategisk arbeid

Ulike aktører i landsdelen har tidligere gjennomført flere profileringskampanjer. Morgendagens verdiskaping er avhengig av at Kristiansandsregionen tiltrekker seg dyktige mennesker og nye arbeidsplasser.

– Noen vil med en viss rett si at vi har vært gjennom denne øvelsen før. Men nå skal vi definere en posisjon som skal bygges over tid, med fokus på innhold heller enn på logo og slagord. Vi skal lære av de tidligere prosessene og ikke være reklamestyrt, sier Wedemeyer.

Arbeidet startet før meldingene om nedbemanninger i industrien kom for fullt. Det er derfor viktig at dette er et langsiktig arbeid som kan hjelpe regionen opp igjen.

– Vi må ha to tanker i hodet samtidig, for det er fortsatt noen sektorer som har behov for flere folk og behovet vil vokse, sier Wedemeyer.

Synliggjøre fortrinn

En taktisk og strategisk posisjonering handler om å synliggjøre Kristiansandsregionens fortrinn på relevante arenaer og overfor viktige målgrupper. Målet er å bli et sted som kompetente mennesker ønsker å flytte til for å arbeide.

– Vi skal gjennom handling og over tid vise hvilke fordeler regionen har. Vi har et omdømme som er positivt, men unyansert. Vi må fremheve mer enn besøkskvaliteter. Kristiansandsregionen har hatt en fantastisk utvikling i teknologisektoren, og at

det fins spennende arbeidsoppgaver. Lokalisering av det nye veiselskapet viser at vi kan tiltrekke oss kompetansearbeidsplasser, sier Wedemeyer.
facebook