Medlemsnytt
I JobLearn sin sofa sitter innleide konsulenter og ansatte. Fra venstre Robert Natvig, Siren R. Giske, Sissel B. Strømsvåg, Tone Sagedal, Inja Røinaas, Fredrik Flesner. Dette er både innleide og fast ansatte.

Reaktorskolen bytter navn

11.02.2016 | May Baagøe Broughton
Det nye navnet er JobLearn og målet med navnebyttet er blant annet ytterligere å styrke samarbeidet med næringsliv, jobbsøkere og NAV.
For kontoret i Kristiansand er navnebyttet gode nyheter.

-Jeg tenker at det kan gjøre det lettere for oss når vi kontakter næringslivet. Vi blir ofte spurt om vi holder til på Kjeller utenfor Lillestrøm! Vårt svar har da vært at vi ikke driver med kjernefysikk, men at vi har masse energi og at det er kjedereaksjoner – men at vi jobber med mennesker, sier Tone Sagedal, avdelingsleder i Agder.

Til vanlig er de fire fast ansatte, men når de har det som mest travelt er de 18 som er i sving.

-  Nytt navn, ny nettside og ny visuell profil er resultat av et omfattende arbeid med å utvikle og styrke alle ledd i organisasjonen.  Vi er stolte over at selskapet er enda bedre rustet for framtiden og endringer i markedet vi er del av. Vi ønsker med dette å bli en foretrukket partner for alle som vil komme i jobb, bytte jobb eller bemanne sin bedrift, sier fungerende administrerende direktør i JobLearn, Hanne Cats.
facebook

Relaterte saker