Medlemsnytt
Styret i GCE NODE. Fra venstre til høyre: Høye G. Høyesen, Tom Fidjeland, Tor Henning Ramfjord, Terje Uleberg, Finn Amund Nordbye and Philip M.H. Pedersen. Ikke til stede: Frank Reichert.

Ramfjord gjenvalgt som styreleder i GCE NODE

22.04.2016 | Arne Roger Janse
Tor Henning Ramfjord, administrerende direktør for National Oilwell Varco Norway, ble gjenvalgt som styreleder i GCE NODE på årsmøtet i Kristiansand torsdag kveld.
Styret i NODE består av toppledelsen i de største NODE medlemsbedriftene i tillegg til ledelsen av noen av de mindre medlemsbedriftene samt rektor på Universitetet i Agder.

Philip M.H.Pedersen (Sweco) ble valgt som nytt medlem av styret og erstatter Erlend Knutsen (Applica).

Les mer: http://gcenode.no/news/ramfjord-re-elected-as-node-chair/
facebook