Nytt om navn

PwC sitt rådgivningsmiljø styrker laget

05.08.2015 | PwC Kristiansand
PwC i Kristiansand opplever en økende oppdragsmengde innenfor effektivisering av drift, overordnede verdikjedeforbedringer/prosessforbedringer samt rådgivning rettet mot offentlig sektor. Vi har derfor styrket rådgivningsmiljøet vårt på Sørlandet med to erfarne og en nyutdannet rådgiver.
PwC Consulting Kristiansand teller nå14 kompetente medarbeidere – som inngår som en del av et større tverrfaglig miljø med til sammen 120 revisorer, rådgivere, regnskapsførere og advokater.
Jorunn Øvsthus er utdannet Siviløkonom fra NHH og kommer fra stillingen som Manager i Delolitte Consulting Oslo.

Hun startet som revisor ved samme kontor og gikk over til Consulting i 2009. Her jobbet hun i gruppen Strategy & Operations med fokus på finans, operasjonell forbedring og prosjektledelse. Med erfaring fra tre årsoppgjør i revisjon, samt Controller for hire oppdrag, har hun dyp kjennskap til økonomifunksjonens ulike roller og utfordringer. I tillegg har hun opparbeidet seg god systemforståelse gjennom hennes rolle som delprosjektleder for et større IKT implementeringsprosjekt, samt bruk av flere ledende ERP systemer.

Ulrika Olsson er utdannet sivilingeniør innen industriell økonomi ved den Kongelige Tekniske Høyskole i Stockholm og kommer fra en stilling ved PwCs kontor i Stockholm. Under studiene fordypet hun seg i integrert produksjon og i masteroppgaven gjennomførte hun en verdikjedeanalyse for å effektivisere softwareutvikling av komponenter på enheten for Product Development Unit Core Networks.

I PwC har hun jobbet med risikoanalyser knyttet opp mot finansielle data samt virksomhetsforbedring i offentlig sektor koblet opp mot IT. I tillegg til å jobbe hos PwC vil Ulrika spille håndball for Vipers.

Morten Andre Knutsen er nyutdannet fra UiA der han har tatt en sivilingeniørutdannelse innen industriell økonomi og teknologiledelse. Faglig fokus har vært elkraft og fornybar energi i kombinasjon med økonomi, prosjektledelse, Supply Chain Management og risiko.

Masteroppgaven evaluerte restimuleringsteknologi i skifer gass & oljebrønner og ble skrevet fra Houston i tett kontakt med en rekke oljeselskaper. Sommeren 2014 hadde han internship i Agder Energi hvor han jobbet for prosjektledelsen i et stort vannkraftutbyggingsprosjekt.

Med Jorunn, Ulrika og Morten på laget styrker PwC sin posisjon som leverandør av rådgivingstjenester innen strategi, operasjonell forbedring og prosjektledelse både i privat og offentlig sektor på Sørlandet.
facebook