Fjorårets vinnere av prisen ble Hunsfos Næringspark. Fra venstre prisutdeler Anita S. Dietrichson, Agnar Espegren, Terje Mangseth og Trygve Aas. De tre siste mottok prisen.

Pris til Hunsfos Næringspark

20.04.2016 | May Baagøe Broughton
Agnar Espegren, Terje Mangseth og Trygve Aas representerte Hunsfos Næringspark da de mottok eiendomsprisen under Eiendomskonferansen 2016
Juryen hadde følgende begrunnelse:

"Juryen har i år hatt spesielt fokus på kandidater som har gitt positive samfunnsmessige gevinster, være seg konvertering av eldre bygg til nye samfunnsnyttige formål og/eller som har utnyttet eiendommen til å skape nye arbeidsplasser og virksomheter.

Årets vinner er et prosjekt som har alle disse elementene i seg.  Fra å være et område som over tid har hatt en negativ utvikling er det de senere år skapt en grobunn for mange nye virksomheter og arbeidsplasser.

I tillegg til utvikling av selve eiendommen til nye og fremtidsrettede formål, er det skapt en kulturarena som har kommet hele lokalsamfunnet til gode.

Årets vinner huser allerede i dag 73 ulike virksomheter og ca 400 arbeidsplasser og foreløpig er bare ca 1/3 av området utviklet.    For juryen står dette som et forbilledlig eksempel på at avvikling av èn virksomhet kan gi grunnlag for nye etableringer og nysatsinger, forutsatt at man har eiere med den rette gründerånden."

Prisen ble delt ut av Anita S. Dietrichson, administrerende direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.
facebook