Premie til to og takk til mange

24.04.2015 | Anita S. Dietrichson
Vi takker for god respons på vår medlemsnytt,aktueltstilfredshetsundersøkelse. Den ble gjennomført siste måned, og er viktig i det arbeidet vi gjør.

Blant de som har svart – ble det gjort en trekning (styreleder Terje With Andersen og prosjektleder May Baagøe Broughton), og disse var så heldige å vinne hver sin annonse i SPENN:

  • Pippin v/Elin Krum
  • On & offshore Norway  v/Terje Uleberg

Undersøkelsen ble ferdigstilt torsdag 23. april, og vi kommer tilbake til tiltak, men her er noe av det som fremkom:

Fra en skala på 0-6 fikk vi et snitt på 4,5 som vurderes som bra. Næringsforeningen treffer bra på verdiene engasjerte og troverdig. Det er nettverk, konferanser, arrangement og mingling som er viktigst for medlemsnytt,aktueltmene. Høy score får både SPENN, og responstiden til foreningen er god.

Forbedringsområdene går på verdiene handlekraft og framsynt. Når vi etterspør om hva vi bør arbeide mere med, svares det fokus på vei og strategisk næringsplan. Vi har en forbedring på å jobbe med handelskammer, hjemmesidene og FB. I tillegg ønskes det sterkere oppfølging av enkeltbedrifter.

Mest ønskede tema: «Ledelse, strategi og styrearbeid» og «Markedsføring/merkevarebygging», svares det i undersøkelsen. 

facebook