SPENN
Næringsforeningens lokaler i Østre Strandgate 56.

POSISJONERING I PRAKSIS

16.02.2015 | Anita S. Dietrichson, Administrerende direktør og ansvarlig redaktør
Innflytelsesrik og samlende. Det er hva Næringsforeningen skal være for Kristiansandsregionen.
Du leser nå et nytt og redesignet SPENN. Moderniseringen er et konkret tiltak som skal gjøre Næringsforeningen

mer innflytelsesrik og samlende. Det gode innholdet og kvaliteten på journalistikken fortjente ny innpakning. Vi håper du

liker den. SPENN skal fylles med de gode historiene fra den lille eller store bedriften, nyhetene du ikke har lest andre steder og aktuelle saker fra næringslivet. Vi vil lage et enda bedre næringslivsmagasin som blir lest av enda flere! Dette er et av flere tiltak i arbeidet med å samle næringslivet i regionen.

Nye SPENN har større bilder og historier med dybde og refleksjon, men også mer småstoff. SPENN skal spille sammen med det vi gjør på nettet. Derfor er vårt neste skritt å redesigne også nettsidene, og kanskje ha en enda hvassere innholdsdistribusjon. Vi kaller det er en viktig og nødvendig produktutvikling.

I 2014 har vi hatt fokus på flere kommuner i Knutepunktet. Det er vårt oppdrag å betjene alle syv knutepunktkommunene. I denne utgaven setter vi fokus på Vennesla, en spennende kommune som har stått overfor store utfordringer de siste årene, men som har klart å tilpasse seg. Industribygda som er tuftet på papirfabrikken Hunsfoss, har nå visjonære planer om en gedigenserverpark, en ny kraftkrevende industri. Støleheia og Vennesla er heiet fram som et svært aktuelt sted å etablere   dette, og Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har hatt en sentral rolle i planleggingsarbeidet. Luleå i Sverige er den store rollemodellen, og et godt eksempel på hva man faktisk kan få til. Vi kaller også det produktutvikling, for en framoverlent kommune.

Jeg er sikker på at du finner enda flere og gode produktutviklingseksempler i denne utgaven av SPENN. God lesing!
facebook