Pass på ditt eget omdømme

24.11.2015 | Anita S. Dietrichson, foto: Rune Øidne Reinertsen
Et LinkedIn-kurs i regi av Næringsforeningen og SelectionPartner er et av flere tiltak for å støtte opp om personer med en usikker jobbframtid.
Målet med kurset er at deltakerne bedre forstår hva som skal til for å nyttiggjøre de viktigste mulighetene i dette digitale nettverket.

- Det handler om den enkeltes omdømme, blant annet fordi LinkedIn-profilen kommer høyt på resultatlisten når man googler personer. Stadig flere er avhengige av gode nettverk i jobben. LinkedIn har over 1,3 millioner brukere i Norge, og er spesielt egnet til grupper som jobber med salg og markedsføring. LinkedIn har på mange måter erstattet Gule Sider, og er mer treffsikker, med tanke på møtebooking og kundebase, sier Frank Amundlien fra SelectionPartner, en av to kursledere.

Arbeidsmarkedet på Sørlandet er mer turbulent enn på lenge. Mange arbeider hardt for å beholde jobben, og uvanlig mange må finne nytt arbeid. De som bruker LinkedIn aktivt kan lettere vinne kampen om de attraktive oppdragene eller stillingene.

LinkedIn-kurs er gjerne rettet mot hvordan den enkelte kan bruke LinkedIn effektivt, eller på hvordan virksomheter bør ta i bruk mulighetene. Dette kurset vil ha fokus på det første, via presentasjon og dialog.

Frank Amundlien og Stefan Jensen vil kjøre kurset mer som et foredrag enn et tradisjonelt kurs. Hensikten er at deltakerne skal forstå LinkedIn bedre, og hva som skal til for å nyttiggjøre seg de viktigste mulighetene i nettverket.

- Vi regner med at kunnskapsnivået blant deltakerne er variert. Noen har ikke profil på LinkedIn eller har en profil som er lite brukt, mens andre har mer erfaring. Vi skal prøve å finne et passende nivå, samtidig som vi legger opp til læring gjennom kunnskapsdeling deltakerne imellom, sier Amundlien.
facebook

Relaterte saker