SPENN
Fra venstre: Per Turnes adm dir, Helge Muggerud Internasjonal Salgs- og Markedssjef og Tone Mosberg Produksjonssjef alle fra Norgesplaster

På full fart ut i verden

25.11.2015 | Atle Christiansen, Foto: Kjell Inge Søreide
Norgesplaster er ledende på plaster og andre sårbehandlende produkter til det norske markedet, men eksporten utgjør enda mer av omsetningen.
Vi eksporterer til 25 land og eksporten utgjør 2/3 av omsetningen, sier daglig leder Per Turnes ved Norgesplaster.

Norgesplaster produserer 4 millioner kvadratmeter plaster og bruker nærmere 300 tonn lim i året, hvorav 70 tonn er egenprodusert. Plaster har vært hovedproduktet og nøkkelen til bedriftens vekst og fremgang fra etableringen i 1938 og fram til dag. Men til utlandet eksporteres det små mengder plaster sammenlignet med den totale produksjonen. Utlendingene kjøper helst halvfabrikata som for eksempel sutur-strips, selvklebende kompresser og aller mest selvklebende produkter til bruk for EKG-elektroder.

Produktene lages av papirskum med silikonbelegg som bestrykes med lim i fabrikken. Norgesplaster gjør alt unntatt å lage og montere elektrodene.

I løpet av 20 år har eksporten økt fra 3 til 60 millioner kroner. Indiske Medico Electrodes var nye i næringen for tre år siden. Da kjøpte de sitt første parti med selvklebende papirskum fra Norgesplaster. I dag er de verdens tredje største elektrodeprodusent.

Tre av verdens fem største elektrodeprodusenter er kunder hos Norgesplaster.

– Omstilling tar tid. Vi har gått fra å levere bare plaster til å bli store på selvklebende produkter til medisinsk utstyr, sier Helge Muggerud, eksportsjef hos Norgesplaster, med nærmere 40 reisedøgn i året.

Norske apoteker.
– Vår viktigste kundegruppe for våre tradisjonelle plasterprodukter er norske apoteker, og selv om vi lykkes i utlandet, er det viktig for oss å beholde posisjonen som hovedleverandør til norske apoteker, sier Turnes.

Bedriften har prøvd seg på det skandinaviske markedet med plasteret, men når ikke opp i konkurransen med billigprodusenter fra Kina og andre lavkostland og de store, seriøse og veletablerte aktørene fra Europa.

I dag gir fabrikken på Måneglytt i Vennesla arbeid til 38 mennesker. Arbeidsstokken har ligget jevnt på det nivået de siste 10–15 årene, og det er ingen planer verken om nedeller oppbemanning. I løpet av de 10 siste årene er produksjonen doblet – med det samme antall medarbeidere. Flere av dem har vært ved fabrikken i flere tiår. De sier godt miljø og fleksibel ledelse er grunnen til at de blir.

Etter noen år med utenlandskeierskap (2006–2010), er det fra 2010 igjen lokale eiere av Norgesplaster.

Per Turnes, Øystein Lund, Jørgen Reme, Åge Reme, Knut Collett Melbye og Tor Jørgen Reme er eiere. De satset 5 millioner kroner på oppgradering av maskinparken i 2013. Maskiner og ansatte svarte med en produksjonsøkning på 10 prosent første halvår i år, og nå vurderer eierne om det må investeres nye 10–12 millioner kroner for å klare eksportveksten.

– Vi har opplevd 10–12 prosent vekst i året de siste årene, og det utfordrer maskinparken vår, sier Turnes.

Norgesplaster i Vennesla. Bildet med papirrull i forgrunnen: Fra venstre: Per Turnes, adm dir, Helge Muggerud, Internasjonal Salgs- og Markedssjef, Tone Mosberg, Produksjonssjef, Lise Stifoss med maskiner der ho lager sportstape, I bakgrunnen på på bildet med den store maskina Helge Nygård. Foto: Kjell Inge Søreide NORGESPLASTER A/S BLE GRUNNLAGT I 1938 ETTER ET SAMARBEID MELLOM TEKSTILBEDRIFTEN HØIE FABRIKKE A/S PÅ MOSBY OG LEGEMIDDELPRODUSENTEN A/S APOTHEKERNES LABORATORIUM I OSLO. Da alt plaster på denne tiden ble laget av tekstil, så var det naturlig å legge produksjonen til Mosby og Høie fabrikker, mens Apothekernes Laboratorium, som hadde markedskunnskapen, tok hånd om salget i Oslo. Norgesplaster A/S har hele tiden satset på å være på høyde med utviklingen i markedet. I 1951 startet man, som en av de første i Europa, med å produsere elektrotape på basis av polyetylen-film, og året etter ble det første plast-plaster laget på basis av PVC. Stadig nye maskiner ble kjøpt inn, og i 1954 lanserte vi "Kvikk-strip"- et ferdig kuttet plaster. Tidlig på 70 tallet ble fabrikken flyttet opp til Vennesla, da den gamle på Mosby ble for liten. Vi fikke en moderne fabrikk på ca. 5200 kvadratmeter med et nytt bestrykningsanlegg som gjorde det mulig å produsere en rekke forskjellige typer bæremateriale. Da ble også Scanpor non-woven bandasjetape lansert, og den nye fabrikken ble innledningen til en ny æra for Norgesplaster. Scanpor tape ble meget godt mottatt i markedet som en ytterst hudvennlig tape. Dermatologer i den vestlige verden foretrakk Scanpor, og det ble starten på en stadig voksende eksport. Og vi vokser videre også i dag. Midt på 90 tallet ble Norgesplaster A/S innfusjonert i Alpharma AS (tidl. A/S Apothekerne Laboratorium). I 2005 ble vi solgt videre til Actavis før vi i 2010 ble overtatt av en lokal investorgruppe. Vi teller nå ca 40 ansatte og fokuserer hele tiden på å utvikle produkter for å være en totallever

Lim og råvarer.
Norgesplaster selger produkter i euro og kjøper råvarer fra utlandet i euro, og det blir på et vis bedriftens valutasikring. Råvarer som emballasje, papir, papp og kartong kjøpes gjerne i Norge, mens skumpapir, gummi, lim og råvarer til limblandinger importeres fra EU-land. Bedriften lager lim til eget plaster etter egne oppskrifter, mens limblandinger til eksportvarene lages i samarbeid med de utenlandske kundene, de har som regel sine egne kravspesifikasjoner.

– Vårt viktigste konkurransefortrinn på det utenlandske markedet er at vi klarer å holde en høy kvalitet på produktene over lang tid. Det får vi til fordi vi har en erfaren og fleksibel stab som er kvikke til å omstille seg og produsere de produkter som etterspørres, sier Tone Mosberg, produksjonssjef hos Norgesplaster.
facebook