Medlemsnytt
Administrerende direktør LOS Energy, Anders Gaudestad
Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

Østfold velger LOS Energy

08.06.2016 | May Baagøe Broughton
Østfold Fylkeskommune og fylkets 18 kommuner velger LOS Energy som ny strømleverandør og energipartner. Avtalen har en årlig verdi på vel 60 millioner kroner, og løper over to år med mulighet for ytterligere fire års forlengelse. Et sentralt punkt i den nye avtalen er ambisjonen om å jobbe ut konkrete løsninger for å spare miljø, energi og kostnader.
Avtalen har oppstart 1. juni og omfatter et årlig strømforbruk på 265 gigawattimer (GWh) fordelt på ca. 2000 leveransesteder. Størrelsen tilsvarer strømforbruket til nærmere 17000 husholdninger med et snittforbruk på 16000 kWh årlig.

Best på pris og kvalitet


– Anskaffelsen er gjort i henhold til Lov om offentlige anskaffelser. Det var gode tilbydere med i prosessen, og de ble vurdert på en rekke krav. Selve konkurransen ble avgjort pris, og her var LOS Energy best. Målet med den nye avtalen er å få ned kostnadene på energibruk. Det var derfor viktig å finne en leverandør som i tillegg til å ha lavest pris også kunne tilby en rekke energibesparende tjenester, sier innkjøpsrådgiver Kine Rustad Kristiansen i innkjøpsseksjonen i Østfold Fylkeskommune.

Styrker posisjonen


– Vi er selvsagt svært godt fornøyd med at Østfold fylkeskommune og de 18 kommunene i Østfold velger oss. I tillegg til å forsterke vår posisjon som Norges største leverandør av strøm i bedriftsmarkedet, betyr det mye for oss å styrke posisjonen ytterligere mot det offentlige markedet hvor vi allerede har mange store kunder, sier Anders Gaudestad, administrerende direktør i LOS.

– For LOS Energy er det viktig å kunne være en god energipartner. Det handler om å forvalte kundenes energiforbruk på en ansvarlig måte, og finne energiløsninger som sparer både miljø, energi og kostnader, sier Anders Gaudestad.

Mange kommuner


LOS Energy er den største strømleverandøren til det offentlige, med nærmer 75 kommuner og omtrent 30 kommunale og statlige foretak på kundelisten. Samlet leveranse fra selskapet er på ca. 1500 GWh, noe som har en markedsverdi på rundt fire hundre millioner kroner. LOS Energy tilbyr et bredt spekter av energitjenester, der målet er å hjelpe kundene til et mer lønnsomt energibruk. Det er denne kompetansen Østfold fylkeskommunen og kommunene nå skal bruke for å få ned strømkostnadene.
facebook