Omstilling er lik muligheter

24.06.2015 | Ragna Marie Henden
Omstilling er lik muligheter, sier Rune Berntsen, regionsjef i Kruse Smith Eiendom Syd, som forteller om 5 milliarder i ordrereserver for entreprenørselskapet Kruse Smith fremover. - Det gjelder å se etter muligheter, jobbe hardt, holde humøret oppe og være fleksibel.
- Kruse Smith har i dag 5 milliarder i ordrereserver som gjør oss optimistiske for fremtiden i en ellers spennende omstillingstid regionalt, sier regionalsjef i Kruse Smith Eiendom Syd. - Vi har spredd oss på flere forretningsområder, vi jobber geografisk spredt flere steder i Norge og vi har en høy kompetanse innen i arbeidsstokken som er godt flyttbar. Dette tror jeg er noe av grunnen til at vi ligger så godt an i dag, sier Rune Berntsen. Kruse Smith hadde i fjor en omsetning på 4 milliarder og pr i dag 930 ansatte.

Med omstillingen i oljebransjen frigjøres det mange flinke folk som kan jobbe for andre bedrifter. Kruse Smith er selv forsiktig med å ansette nye folk, og jobber med å holde antall ansatte på et forsvarlig nivå på sikt. - Men vi vurderer å følge med og se hva som byr seg av folk og muligheter. Vi har en klar vekststrategi for selskapet. I den sammenheng er det nasjonale veikontoret viktig for regionen, og ikke minst å få satt i gang alle veiprosjektene, understreker Berntsen.

- Lav rente virker også positivt inn for Kruse Smith. Det blir selvsagt lettere å betjene gjeld for oss, og flere boligkjøpere har råd til å ta opp lån, sier regionsjef i Kruse Smith.

Geografisk spredning viktig
- Vi ser forskjell på utviklingen for våre områder fremover. Stavangerområdet er krevende nå med et sviktende boligmarked. Sørlandet er på det jevne i år, men tegner til å bli mer krevende neste år. Større offentlige byggeprosjekter er avgjørende for å beholde sysselsettingen innen byggevirksomheten. Vårt største prosjekt pr i dag er Odderøya på 200 millioner. På eiendomssiden jobber vi mange spennende prosjekter blant annet på Tangen ytterst, Kirstens Park og på Idda Park. På Idda kjøpte vi hele tomta hvor det gamle idrettsanlegget lå og er i gang med å bygge de første 34 av totalt 100 leiligheter på tomta. Neste byggetrinn med 36 nye leiligheter ligger nå for salg og ventes igangsatt i løpet av 2015. Boligmarkedet i Oslo er godt og Kruse Smith Eiendom er godt i gang med flere eiendomsprosjekt i Osloregionen. Vi har også startet utvikling av vårt første eiendomsprosjekt i Bergensområdet, det er spennende å se hvordan også dette markedet utvikler seg videre, mener regionsejefen i Kruse Smith.

- I Telemark har Kruse Smith en ordrereserve på 500 millioner, et område vi ser på som spennende fremover. Østlandet og Oslo er også et stigende marked, hvor vi har en ordrereserve på 500 millioner. Her er vi også prekvalifisert og i tilbudsfasen på flere større prosjekter, forteller Berntsen.- Et godt fotfeste i Osloregionen er viktig.

- Gode ordrereserver kommer ikke av seg selv, vi har jobbet og jobber strategisk og målrettet. På tross av spennende tider i anleggsbransjen har vi i dag 1 milliard i ordrereserver innen vårt forretningsområde anlegg. Dette er bra, men vi er avhengig fremover av nye arbeid i regionen. Det er derfor også spennende for oss fremover hvor det nye nasjonale veikontoret legges. Men når det er sagt er vi meget godt fornøyd med resultatet fra våre stortingsrepresentanter som har skaffet oss nye fengsler og veier på Sørlandet! Det betyr også mye fremover, understreker Rune Berntsen i Kruse Smith.

Kompetent og flyttbar arbeidsstokk
- Vi har fleksible og flinke folk i organisasjonen, det er viktig. Vi ser det også som smart å være konkurransedyktig i sammensetning av jobber, og samarbeide på tvers av forretningsområdene hvor kompetansen overlapper hverandre. Et godt eksempel her er det nye renseanlegget på Odderøya. Her leverer vi i godt samarbeid mellom anleggsavdelingen og entreprenøren. Et annet godt eksempel er Aquarama, som et OPS-prosjekt. En må være fleksibel rett og slett, og jobbe målrettet hele veien, sier regionsjefen i Kruse Smith. - Vi jobber hele tiden med å utvikle egne prosjekter, tenke marked og markedsarbeid, og være gode på anbud og markedsføring, og ikke minst levering, det er det viktigste.

Berntsen nevner også rehabiliteringsmarkedet som økende og positivt for entreprenørnæringen. - Byggfornyelse er en økende trend som vi også ser positive ringvirkninger av, sier Berntsen, som i seg selv er et postivt menneske, men også har gode positive utsikter for Kruse Smith fremover. - Det gjelder å se mulighetene der de er, leite etter muligheter, og holde humøret oppe. Oppsummert for oss er det viktig pr i dag å fremover å ha en god kompetent arbeidsstokk, flere forretningsområder, ha geografisk spredning, godt omdømme i regionen og et åpent sinn for muligheter, avslutter regionsjef i Kruse Smith Eiendom Syd, Rune Berntsen, i intervju med Næringsforeningen i Kristiansandsregionen om framtidsutsiktene og råd fra et selskap med base i Kristiansand som gjør det godt og har gode utsikter.
facebook