SPENN

ØKONOMISKE UTSIKTER

21.10.2015 | DnB Markens
DNB lager årlig sine Økonomiske Utsikter for de kommende år, og disse kan oppsummeres i følgende punkter:

  • De internasjonale vekstutsiktene vurderes som moderat positive, men oppbremsingen i Kina demper våre forventninger samtidig som nedsiderisikoen har økt.  • Redusert potensiell vekst og deflatoriske tendenser demper utsiktene ytterligere.  • USA, Storbritannia og Sverige fremstår som forholdsvis «robuste», mens situasjonen for råvareproduserende land er blitt mer «sårbar».  • Veksten i eurosonen er langsomt på vei tilbake, og sommerens Hellas-krise viser at EUs «brannmurer» virker.  • Forventningene til oljeprisen er ytterligere senket og den «nye normalen» indikerer et prisleie mellom 60 og 80 $/fat i årene fremover.  • Mens lavrentepolitikken videreføres både i Europa og i Asia, startes innstrammings-syklusen i USA nå i desember og UK i første halvår 2016.  • Den langsiktige oppgangstrenden for dollar og pund er trolig i en avsluttende fase – mens norske kroner fortsatt fremstår sårbar.  • Fallet i norske oljeinvesteringer danner nå grunnlag for et større konjunkturomslag i Norge – med en økonomisk vekst ned mot 1,4 % til neste år.  • Norges bank vil ventelig kutte renten i to omganger til, 16. desember og 22. desember 2016, og holde den på et historisk lavt nivå i en forlenget periode.

facebook