Medlemsnytt
TRONDHEIM 20081031:Div illustrasjonsbilder med norske pengesedler og mynter. Økonomi. Sedler. Forbruk. Utgifter. Inntekter. Lønn. Gjeld. Lån. Forbrukslån. Boliglån. Sparing. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX .

Økonomi- og Regnskapstreff i sør 2. og 3. juni 2016

22.04.2016 | May Baagøe Broughton
Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder inviterer til "Økonomi og regnskapstreff i sør".
På årets økonomi- og regnskapstreff ønsker vi å belyse finansregnskapets verdi og begrensninger for ulike brukergrupper og ut fra ulike ståsteder. Konferansen vil derfor behandle regnskapstemaet ut fra både et næringspolitisk, produsent og brukerperspektiv, gjennom innlegg fra departementet, akademia, de store revisjons- og regnskapsmiljøene, regnskapsfører og revisorforeningen, tilsynsmyndighetene, finansmarkedet og også fra et journalistisk perspektiv.

Målsetningen med arrangementet er å samle fagpersoner som underviser i regnskap, revisjon, økonomistyring, finans og juridiske emner ved universiteter og høyskoler i Norge, samt næringsliv og offentlig sektor innen samme fagområder.

Fagtreffet har vært arrangert annethvert år siden 2002 og har samlet deltakere fra hele landet. Regnskapslovutvalget la 26. juni 2015 fram delrapport 1 til ny regnskapslov og delrapport 2 legges fram 24. juni 2016. Bestillingen fra departementet var å vurdere behovet for økt internasjonal tilpasning og samtidig forenklinger for de minste selskapene, samt en regnskapslovgivning som bidrar til at norske regnskapspliktige selskaper viser reelle perioderesultat og stilling etter sunne bedriftsøkonomiske prinsipper. I høringsuttalelsene til første delutredning, er det synliggjort at dette er en svært krevende utfordring.

Meld deg på her innen 2.mai.

Last ned fullstendig invitasjon og program her.
facebook