Medlemsnytt

Odderøya museumshavn er nominert til europeisk pris

08.01.2016 | Vest-Agder-museet
Vest-Agder-museet har mottatt den gode nyheten om at Odderøya museumshavn er nominert til «The European Museum of the Year Award» for 2016. Dette betyr mye for den videre utviklingen av området.
Museumshavna har fokus på å fortelle folks nære maritime historie og historier ikke så mange andre har fortalt. Aktivitetshuset muliggjør aktiv deltakelse fra publikum. Samarbeidet med personer fra plastbåtnæringen, informanter, lokalbefolkning og private båteiere er en viktig del av arbeidet – og også en vesentlig del av grunnlaget for nominasjonen.

The European Museum of the Year Award (EMYA) ble etablert i 1977 med målsetning om å gi anerkjennelse i det europeiske museumsmiljøet og oppmuntre til innovasjon i en fremdeles tradisjonell museumsverden. Dette gjaldt spesielt museenes samfunnsrolle og samfunnsnytten. I EMYA skal alle museer gis den samme muligheten, enten de er små eller store, privat eller offentlig eid. I dag er EMYA den lengst levende og mest prestisjetunge europeiske museumsprisen. Forutsetningen for en nominasjon er at museet eller utstillingen må være ny eller vesentlig fornyet de siste tre åra.

For Vest-Agder-museet betyr nominasjonen mye. Dette er en viktig anerkjennelse av det arbeidet som er lagt ned i realiseringen av første fase av museumshavna. Samtidig er det en unik mulighet til å gjøre den kjent utenfor Vest-Agder og Norge. Nominasjonen er en viktig motivasjon for det videre arbeidet, og vi håper den også kan bidra til å løse ut ytterligere midler til videre utvikling.
facebook

Relaterte saker