Advokat/Partner i Advokatfirmaet Interjuris DA.

Nytt advokatfirma og ny hovedsamarbeidspartner for Næringsforeningen

14.01.2016 | Ole-Petter Sunde
Næringsforeningen ønsker Advokatfirmaet Interjuris DA velkommen som medlem og som hoved-samarbeidspartner med Næringsforeningen.
Næringsforeningens tidligere hovedsamarbeidspartner Advokatfirmaet Kjær har fisjonert, og advokatene Jens Richard Andersen, Torill Lilleøy Andersen, Lars Gunnar Nag og Gunnar Steen har etablert Advokatfirmaet Interjuris DA. Advokatfirmaene Kjær og Interjuris har blitt enige seg imellom om at samarbeidsavtalen med Næringsforeningen overtas av Interjuris fra og med 01.01.2016.

Interjuris tilbyr med sin spisskompetanse bistand til næringslivet bl.a. innen selskapsrett og transaksjoner, entreprise- og anleggsprosjekter, kontraktsutforming for handel, industri og tjenesteytende næringer (norsk og engelsk), finansiering av virksomheter, arbeidsrettslige problemstillinger og sikring av immaterielle rettigheter. En av partnerne har omfattende praksis innen familierettslige problemstillinger og barns rettsforhold og tilbyr bistand til private.
facebook