SPENN

NYE I NIKR-STYRET

15.05.2015 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
På Næringsforeningens generalforsamling den 23. april i år ble det valgt nytt styre med bred representasjon fra regionens næringsliv.
– Et usedvanlig engasjert og kompetent styre som brenner for Næringsforeningen og for næringslivet i regionen, sier Terje With Andersen.

Styrelederen ledet nylig det første styremøtet i Næringsforeningen etter valget under generalforsamlingen 23. april.

– Styret er meget godt sammensatt, med variert alder og kompetanse, og med representanter for både små og store bedrifter, og for ulike kommuner og bransjer. Ikke minst er det også meget bra at styret har en jevn kjønnsfordeling, sier With Andersen.

De tre nye styremedlemmene som ble valgt inn på årets generalforsamling tilfører foreningen viktig kompetanse. Kirsti Hjemdahl Mathiesen er seniorforsker og forretningsutvikler hos Agderforskning, i tillegg er hun prosjektleder for reiselivsklynga Arena Usus. Liv-Brit Kambo er styreleder i flere selskaper og harsitt eget eiendomsselskap Kambo Eiendom som driver med utleie av forretningslokaler og leiligheter. John Helge Austgulen er fabrikksjef hos Voss Production på Iveland som forsyner hele verden med vann fra kilden på Iveland. John Helge er også supply chain manager med ansvar

for Europa og 50 land i verden for øvrig. John Helge har også verdifull kompetanse på strategi, personal og ledelse.

Næringsforeningen arbeider etter visjonen «Norges mest attraktive næringsregion», og har fire tydelige mål å arbeide etter. Generalforsamlingen gav uttrykk for tilfredshet i forhold til måloppnåelsen.

– Jeg er ydmyk og stolt over å få lede styret, og gleder meg til nok et spennende år, sier With Andersen.

Det øvrige styret består av styreleder Terje With Andersen, nestleder Mette Harv, Lasse Buvarp, Vibekke Hellesund, Fredrik Hodne, Per Sigurd Sørensen og Anne Marit Thomassen (observatør).
facebook