Ny uførereform skal bidra til økt yrkesdeltakelse

09.09.2015 | Anne Marit Thomassen
- En pensjonsordning er ikke bedre enn de ansatte verdsetter den til, sier markedsdirektør i Gjensidige Pensjonsforsikring Lars Ingmar Eng på Næringsforeningens frokostmøte tirsdag denne uka.
- Mange bedrifter har kun minste lovlige sparesats på 2 % av lønn til obligatorisk tjenestepensjon. De som har de høyeste satsene er ofte små bedrifter med få ansatte som anser en god pensjonsordning som en del av lønna, sier Eng til de fremmøtte på Næringsforeningens frokostmøte.

-De nye reglene omfatter bl.a nye innskuddsnivåer for arbeidsgiver i innskuddspensjonen. Den 31.12.2016 må pensjonsordningen justeres hvis bedriften har gradert trekk. Hvis man har en flat sats på mellom 2 og 7% behøver man ikke å endre på noe, sier Eng.

-  Fra 1.januar 2015 har Stortinget vedtatt nytt regelverk for uføretrygd i Norge. Uførereformen skal bidra til å øke yrkesdeltakelsen blant personer i randsonen av arbeidsmarkedet. Det skal alltid være lønnsomt å arbeide, økt arbeidsinntekt skal ikke påvirke uføregraden til den uføretrygdede. Går man over inntektsgrensen går det kun utover utbetalingen av uføretrygden på det tidspunktet arbeidsinntekten overstiger inntektsgrensen, sier Lars Ingmar Eng.

I tillegg skattlegges nå uføretrygd som lønn. Like skatteregler for lønn og uføretrygd gjør det mer lønnsomt å jobbe ved siden av uføretrygden.

- Uførepensjon i tjenestepensjonen er et produkt som ikke tilbys pr i dag, men reglene er vedtatt. Det er laget for å supplere der en uføretrygd fra folketrygden vil gi store inntektstap for de med lønn over 6 G. Dette produktet er enda ikke ferdig utviklet, men vi jobber med å lage et godt og forståelig produkt som vi kan selge til kundene våre når reglene trår i kraft, avslutter Lars Ingmar Eng.

Du kan laste ned viktig informasjon her.
facebook