Nytt om navn

Ny prosjektleder for "Likestilt arbeidsliv"

24.05.2016 | May Baagøe Broughton
Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune har ansatt Merethe Anette Ryen som leder av prosjektet "Likestilt arbeidsliv".
Vest - Agder og Aust – Agder starter nå til høsten opp et pilotprosjekt hvor målet er å utvikle en sertifiseringsordning for likestilte virksomheter. Dette er basert på en politisk bestilling og et forprosjekt i samarbeid med FAFO. Det er etterlyst konkrete tiltak og verktøy for å jobbe målrettet med likestillings- og mangfoldsutfordringene i arbeidslivet i Agder og på sikt også for resten av landet.

Merethe er sosialantropolog, har 10 års erfaring fra konsulent- og analysebransjen og ser fram til å jobbe tett med pilotvirksomhetene fra høsten av.
facebook