Christian Lorange og Sigmund Aas i firmaet Arealstatistikk.

Ny leieprisstatistikk i Kristiansand

03.05.2016 | May Baagøe Broughton
De største gårdeierne i Kristiansand har inngått avtale med det oslobaserte selskapet Arealstatistikk om innrapportering av nye leiekontrakter og priser i Kristiansand.
Initiativet kommer fra gårdeierne i Kristiansand som ønsker en profesjonalisering av statistikkgrunnlag og rapportering av markedsutviklingen. Både Rasmussengruppen, Mosvold, KNAS, Christiansholm Eiendom og Skeie Eiendom, samt en rekke andre gårdeiere og meglere har inngått avtale med firmaet.

De første prisstatistikkene ble presentert for gårdeierne på Scandic Hotell Bystranda i dag ved Arealstatistikks ledelse Christian Lorange og Sigmund Aas.

Gårdeiere rapporterer nå kontinuerlig kontrakter og kontraktsvilkår. Alle data behandles strengt konfidensielt og presenteres nå for bransjen og media halvårlig.

- Med denne avtalen har Kristiansand tatt et langt sprang  for å bedre kunnskapen om markedet og markedsutviklingen. Det er kun Oslo som fra tidligere har tilsvarende statistikkgrunnlag for leiepriser i Norge, sier Tom Bredesen i Skeie Eiendom AS.
facebook