Medlemsnytt
Knut Ole Hauge (Global Delivery Manager) til høyre, og Erik Sunde Leivestad (Prosjekt Leder). I bakgrunnen selve softwaren (SiteCom Discovery) de skal bruke hos Wintershall.

Ny kontrakt til Kongsberg Oil & Gas Technology i Kristiansand

14.01.2016 | Kongsberg Oil & Gas Technologies
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, et datterselskap i Kongsberg Gruppen, har blitt tildelt en 3-års kontrakt av Wintershall Holding GmbH for levering av SiteCom® sanntids dataaggregering og visualiseringsløsning for brønnkonstruksjon.
Kongsberg Oil & Gas Technologies AS, et datterselskap i Kongsberg Gruppen, har blitt tildelt en 3-års kontrakt av Wintershall Holding GmbH for levering av SiteCom® sanntids dataaggregering og visualiseringsløsning for brønnkonstruksjon.

-  Denne kontrakten er veldig bra for oss her i Kristiansand og innebærer at våre serviceingeniører og tekniske ledere får mer å gjøre de neste årene. SiteCom utvikles i samarbeid mellom våre folk i Kristiansand og i Bangalore, India, sier Knut Ole Hauge, som leder den globale leveranseavdelingen innenfor "Drilling and Wells" hos Kongsberg Oil & Gas.

-  Hovedutrullingen for Wintershall vil i hovedsak bli utført med ingeniører fra Kristiansand, mens støtteapparatet sitter i Houston og Bangalore, fortsetter Hauge.

Alle data, både sanntids, planlagte og historiske, fra Wintershalls globale borevirksomhet, vil ligge i en sentral SiteCom depo. Dette muliggjør overvåking, distribusjon, visualisering, analyse og samhandling av deres borevirksomhet. Det blir også mulig å utveksle data med bore- og konstruksjonsprogrammer fra andre leverandører. Dette vil muliggjøre at Wintershalls globale team av ingeniører og geologer kan samarbeide sømløst enten de befinner seg på boreplattformen, et lokalt kontor eller i deres viktigste støtteavdelinger i Kassel (Tyskland), Rijswijk (Nederland), eller Stavanger.

Wintershall har et konstant fokus på sikker og effektiv drift og forventer at bruk av KONGSBERG’s SiteCom plattform vil kunne minimere operasjonell og finansiell risiko ytterligere. Samtidig ønsker selskapet å kontinuerlig forbedre sine brønnkonstruksjoner og leveranser i disse tider som er svært utfordrende for bransjen.

-  Vi er svært glade for at Wintershall nå har inngått en global avtale for SiteCom-lisens. Wintershall er en høyt respektert internasjonal operatør og de borer aktivt i områder der man har et utvalg av ulike operasjonelle og logistiske utfordringer. De har også eksperter nettopp innenfor boring og brønnkonstruksjon. SiteCom vil optimalisere verdien av data generert fra deres globale boreoperasjoner, noe som vil forbedre effektiviteten. Vi ser frem til å jobbe med Wintershall i Nordsjøen og Europa, i Midtøsten og helt til de søramerikanske gresslettene, sier Atle Høgberg, VP "Drilling & Wells", Kongsberg Oil & Gas i en kommentar.
facebook