Nytt om navn

Ny advokat innen skatt i Ernst & Young Tax & Law, Agder

27.08.2015 | Ernst & Young Tax & Law
Harry Tunheim er ansatt som advokat i Ernst & Young Tax & Law i Agder.
Med ansettelsen av Harry Tunheim utgjør skatteavdelingen i Ernst & Young Tax & Law, Agder dermed  3 skatterådgivere og 2 avgiftsrådgivere.

Harry har bred skatterettslig erfaring etter å ha arbeidet i Skattedirektoratet, Skattebetalerforeningen, Advokatfirmaet Strandenæs, Nordea og DNB.

De siste fire årene har Harry jobbet i henholdsvis Nordea Private Banking og DNB Private Banking hvor han har bistått bankenes største kunder og deres selskaper over hele landet som Wealth Planner innenfor skatterådgivning, arv, generasjonsskifte og familierettslige spørsmål.

Harry har også gjennomført fordypningsstudium innen Corporate Finance fra NFF/NHH og har særlig de 2 siste årene jobbet mye med generasjonsskifter og skatt knyttet til salg av virksomhet.

Med sin erfaring dekker Harry alle fagområdene innenfor skatteretten, herunder personbeskatning, næringsbeskatning og utenlandsbeskatning.

Han har også erfaring innenfor generell forretningsjus, herunder selskapsrett og kontraktsrett. I EY vil Harry være tilknyttet avdelingen for Business Tax Service og vil i hovedsak jobbe med næringsbeskatning.
facebook