Finn Åsmund Hobbesland snakket til nær tretti deltakere i Næringsforeningen, da han gav en oppdatering på status i arbeidet til Nye Veier AS så langt.

Nesten dobbelt så dyrt å bygge i Norge enn i Sverige

22.04.2016 | Næringsforeningen i Kristiansandsregionen
- Når det er dobbelt så dyrt å bygge vei i Norge, sammenlignet med Sverige, er det fire hovedårsaker til dette, forklarer direktør Finn Åsmund Hobbesland i lunsjmøtet i NiKR 22. april.
Han påpeker at forskjellene med topografien i Sverige og Norge er hovedårsaken.

- Vi har flere broer og mer kupert natur. Punkt to, er at det er et høyere prisnivå i Norge enn i Sverige. Og for det tredje er det forskjell på prosjektgjennomføring og evne til å bygge raskt, og det siste hovedpunktet er designvalg. Med designvalg tenker vi blant annet på dybden man må gå med veien (i forhold til tele), bredde på veien og standardisering med tanke på bygging (eksempelvis tunnelportaler hvor alle blir støpt etter samme mal), forklarer Hobbesland.

På spørsmål om prioriteringer akkurat nå, svarer Hobbesland at man blant annet ser på prosjektet E 39 Kristiansand Vest, Breimyrkrysset – Vigeland.

Flere av representantene for SSL (Sørlandets samferdselsløft), var til stede på møtet i Generalboligen.

På spørsmål fra salen om Hobbesland hadde et klart råd til SSL og hva det i så fall ville være, svarer han følgende:

- Dere må arbeide etter en helhetlig forståelse av bygging av veien. Dere må jobbe for at kostnadene blir så lave så mulig. Brøken kost/nytte må bli best mulig. Gå inn i denne utfordringen og bidra overfor oss, lød svaret.

- Nye veier AS har en stor portefølje på Sørlandet, vi er avhengige av et godt og lokalt samarbeid i landsdelen. Og da må vi jobbe for å samle kreftene og bli enige om de store linjene, avrunder Hobbesland
facebook