SPENN
Daglig leder John Helge Austgulen ved Voss Production på Vatnestrøm i Iveland kommune.


Foto: Kjell Inge Søreide

Næringslivet sier "JA" til kommunesammenslåing

03.06.2016 | Atle Christiansen, foto: Kjell Inge Søreide
Mandag er det folkeavstemning i fire av K5-kommunene. Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har fulgt denne saken tett, og skrevet flere artikler om kommunereformen. Her er et gjensyn med en større sak vi lagde i et nummer av Spenn i fjor.
De sju kommunene bør slå seg sammen til én storkommune. Landsdelen trengeren storkommune med høy kompetanse innen ulike fagområder som planarbeid, teknisk sektor og økonomi, sier Mona Mortensen, administrerende direktør i Repstad Anlegg i Søgne.

De sju kommunene har til sammen rundt 135 000 innbyggere og Mortensen mener kommunene kan øke spisskompetansen på flere felt når de slår seg sammen.

– Mindre kommuner får aldri spisskompetanse på noen områder, og er veldig sårbare for eksempel ved reiser og sykdom. Lav kompetanse i små kommuner fører til at anleggsbransjen bruker altfor lang tid på å gjennomføre prosjekter. I småkommuner stopper enkle saker opp på grunn av kompetansemangel og saksbehandlerens kjennskap og vennskap med partene som er involvert. Det blir for personlig og nært, sier Mortensen.

Hun mener større fagmiljøer vil effektivisere tjenesteytelsene fra kommunen til næringslivet og innbyggerne for øvrig.

- Det er lettere å være pågående i møte med store kommuner. Vi har for eksempel søkt om et massedeponi for stein i en liten kommune, men får ingen objektiv vurdering av saken fordi kommunens saksbehandler kjenner vedkommende som eier nabotomten til deponiet. Det må bi en armlengdes avstand mellom kommuneadministrasjonen og befolkningen slik at alle saker får en objektiv og profesjonell håndtering, sier Mortensen.

Hun er ikke redd for at det forsvinner arbeidsplasser i småkommunene ved en eventuell sammenslåing.

– Den nye storbykommunen trenger ikke legge alle fagavdelinger i ett kommunesenter. Kommunen kan velge å bygge opp like fagmiljøer på ulike steder. Poenget er bare at hver avdeling må bli stor nok til at det kan utvikles gode fagmiljøer, sier Mortensen.

Kristiansand som motor
– Kristiansand må være motoren i en ny og større kommune i vår landsdel, sier John Helge Austgulen, daglig leder i Voss Vann på Iveland.

Han er svært fornøyd med samarbeidet mellom Iveland kommune og Voss Vann i dag, men mener likevel det er nødvendig med en storkommune.

– For framtidens og vekstens skyld er sammenslåing med Kristiansand nødvendig. Det er altfor dyrt for samfunnet med en egen kommuneadministrasjon for 1300 innbyggere på Iveland, sier Austgulen.

Han mener Iveland ikke får noe igjen for å slå seg sammen med Vennesla.

- Vennesla kommune er bare interessert i det som foregår i Vennesla sentrum, og det er for smått. Kristiansand kommune er mer fleksibel og mye flinkere til å se distriktenes næringsbehov og må være drivkraften i en ny storkommune sammen med alle knutepunktkommunene. Det er til det beste også for Vennesla, sier Austgulen.

Med NOV i ryggen.
– Nå avgjøres framtiden på nytt. Spørsmålet om kommunesammenslåing er en av de viktigste sakene for næringslivet i vår landsdel på veldig lenge. Det er åpenbart at Kristiansand må bli større for å få mer slagkraft mot sentrale myndigheter, sier Tor Henning Ramfjord, administrerende direktør i NOV.

Ramfjord mener byen er for liten i dag og at det derfor er viktig å slå den sammen med knutepunktkommunene. Han advarer mot at kommuner i andre landsdeler kan fusjonere og bli større enn Kristiansand hvis kommunene ikke slås sammen i vår landsdel.

– Kristiansand kommune skal vite at de har næringslivet bak seg. Vi støtter en ny storkommune i Kristiansand fullt ut. Vi må stille oss slik at vi blir hørt av dem som gir rammevilkårene, vi må ha tyngde inn mot departementer og statsråder som bestemmer hvor i landet det skal brukes penger til å utvikle infrastruktur, kompetanse, universitet og næringsliv, sier Ramfjord.

For NOVs del er det viktig at bedriften kan drive effektivt på Sørlandet, og da er infrastruktur for bil, bane, fly og havn nøkkelområder.

– Vi kan ikke sitte i hver vår krok på Sørlandet og administrere en håndfull mennesker. Hvorfor skal vi

for eksempel ha et eget havnesystem for hver eneste lille kai langs denne kysten? Slå havnene sammen og legg dem under én administrasjon. Det gir økt samarbeid og mer effektivitet for selskaper i landsdelen som er avhengig av smidig logistikk og flyt av varer til kunder over hele verden, sier Ramfjord.

Større påvirkningskraft
Daglig leder Tone Foss By i Foss Bad på Birkeland mener kommunereformen er en nødvendig reform og at høringsrunder og diskusjoner har vart lenge nok.

– Landsdelen må sette seg i førersetet når endringer kommer, da får vi størst påvirkningskraft. Derfor bør vi fortest mulig berede grunnen for større kommuneenheter i Agder, sier Foss By, som ikke vil ene noe om hvilke kommuner som bør slå seg sammen.

Paul A. Frikstad er administrerende direktør i Oceaneering Rotator i Songdalen og ønsker heller ikke mene noe om hvilke kommuner som bør slås sammen, men stiller seg positiv til sammenslåing.

– Kommunesammenslåinger bør gi stordriftsfordeler. Mange av kommunene på Sørlandet har svært få innbyggere, og hvorfor i all verden skal hver av disse sitte med hver sin kommune med en egen kommuneadministrasjon, spør Frikstad.

Han får støtte fra Unni Mesel, daglig leder på Aquarama.

– Sammenslåing høres ut som effektivisering og det er jeg for. Kristiansand trenger større muskler for å vinne fram, i dag blir vi forbigått og ender ofte på sisteplass blant de store byene i landet. Det er negativt, sier Mesel.

Alle bør med
Konserndirektør Geir Drangsland i Byggma i Vennesla er i tvil om kommunesammenslåing gagner næringslivet, men er enig med de andre i at det må gjøres skikkelig hvis det først skal gjøres.

– En storkommune vil avgjort gi stordriftsfordeler, men ellers skal min bedrift betale de samme skatter og avgifter til staten enten vi har mange eller få kommuner i landsdelen. Jeg tror kommunesammenslåinger vil ha liten betydning for vår bedrift, men hvis man slår sammen kommunene er det viktig at alle blir med. Det vil være dumt om for eksempel Vennesla ikke ble med i en storkommune med Kristiansand og de andre knutepunktkommunene, sier Drangsland.

Tor Eivind Augland, administrerende direktør i Trimtex Sport, er fornøyd med Lillesand, som han opplever som en serviceinnstilt kommune. For sin egen bedrift tror han ikke det betyr noe fra eller til om Lillesand fusjonerer med andre kommuner.

– Men jeg er for kommunesammenslåing, da blir fagmiljøene i ulike avdelinger større og mer profesjonaliserte, og det er en fordel for næringslivet, sier Augland.
facebook