Næringsforeningens «makeover»

09.07.2015 | Anita S. Dietrichson
Etter å ha vært i Generalboligen i to år, var tiden inne for en aldri så liten modernisering og intern omrokkering .
Hovedårsaken til omplasseringen, er et sterkt ønske om å bedre arbeidsmiljøet med tanke på støy. I tillegg ønsket vi en mer effektiv utnyttelse av arealene.

De siste to årene har Næringsforeningen gjort en rekke tiltak for å bedre arbeidsmiljøet, bl.a. har vi blitt en IA bedrift og vi har blitt miljøsertifisert. Nå var tiden inne til å tenke bedre kontorløsninger også, og vi har derfor fått nye og ergonomisk riktige møbler til en del av de ansatte, og de som har vært mest utsatt for støy og som sitter mest på pulten sin og jobber, har fått de roligste plassene.

-Nå framstår Næringsforeningen som framover lent, moderne og offensiv, også gjennom kontorene sine, sier  daglig leder Erik Thoresen i Senab Interiør. Dere må være en god rollemodell også her, utfordret han Næringsforeningen på, og har vært til stor støtte med sin profesjonelle tilnærming til utfordringene som NiKR hadde.

Nå får Næringsforeningen også plass til den nye medarbeider, Runar Brøvig, som begynner som seniorrådgiver den 15. august.

Fornyelsen har skjedd i «hagestuen», i inngangen og i kontorlandskapet, og det er et flott design som harmonerer med NiKR sine farger i designhåndboken, som er valgt.

Vi skal bli enda flinkere til å få opp på tavlene alle oppgavene og målene vi jobber etter. Synlighet gir fokus som igjen gir resultater.

Her kan du se noen av forendringene, og enda finere blir det når alt er på plass.
facebook